Zagrożenia palenia w 21 wieku i korzyści z zaprzestania palenia w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Wpływ zaprzestania palenia na przeżycie do 80 lat, w zależności od wieku w momencie rzucenia palenia. Oczekiwana długość życia wzrosła od 4 do 10 lat wśród palących, którzy rzucili palenie,

Zagrożenia palenia w 21 wieku i korzyści z zaprzestania palenia w Stanach Zjednoczonych cd

Maj. 23, 2018 by

Skorygowano wskaźniki zagrożenia dla różnych przyczyn śmierci wśród aktualnych palaczy, w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły się wśród kobiet i mężczyzn w wieku od 25 do 79 lat.

Zagrożenia palenia w 21 wieku i korzyści z zaprzestania palenia w Stanach Zjednoczonych ad

Maj. 23, 2018 by

W przeciwieństwie do wcześniejszych analiz wyników NHIS, 10,11 naszych analiz sklasyfikowało byłych palaczy, którzy rzucili palenie w ciągu 5 lat przed śmiercią jako obecni palacze. Uczestnicy zostali sklasyfikowani jako byli

Zagrożenia palenia w 21 wieku i korzyści z zaprzestania palenia w Stanach Zjednoczonych

Maj. 23, 2018 by

Palenie jest główną przyczyną przedwczesnej śmierci na całym świecie.13 Pomimo znacznych spadków rozpowszechnienia palenia przez dorosłych, szacunki oparte na ekstrapolacji z badań w latach 80. sugerują, że osoby w wieku