Posted by on 16 grudnia 2018

Gdyby te reformy zostały wprowadzone skutecznie, pole kształcenia powinno się tak dalece rozszerzyć, że mogłoby być przedstawione przez środkowy diagram. Snygg i Combs twierdzą jednak, że niewiele by to pomogło, ponieważ wychowawcy powtarzaliby nadal ten sam błąd starając się zmienić zachowanie się uczniów przez manipulowanie, przez oddziaływanie na Otoczenie na zewnątrz ja postrzeganego jednostki. Jeżeli sposób, w jaki jednostka widzi siebie i swoje otoczenie, nie ulega zmianie, lnie następuje rzeczywiste uczenie się. Dlatego, jeżeli wychowawcy nie są przygotowani, żeby wyjść poza reorganizację i integrację przedmiotu nauczania i oddziaływać na percepcje uczniów, duża ilość myśli, energii i kosztów kształcenia będzie w dalszym ciągu zmarnowana. UCZENIE SIĘ POSTAW Podejście do uczenia się ściślej związane z ja postrzeganym jest nam bardziej potrzebne niż podejście z punktu widzenia pojęciowego oraz z punktu widzenia nabywania umiejętności i wiadomości. Te dwa podejścia prawdopodobnie zawiodą, jeżeli będziemy polegać wyłącznie na jednym z nich, dotyczą one, bowiem całkowicie intelektualnych lub logicznych aspektów uczenia się a ignorują jego podstawy emocjonalne. Innymi słowy zainteresowania i potrzeby ucznia – aspekty jego postrzeganego ja – są zakorzenione w emocjonalnych stronach jego przeżyć. Albo, inaczej mówiąc, nauczanie nasze nie może dać rezultatów, jeżeli oddziela stronę intelektualną życia od emocjonalnej. [podobne: forum krzyżówkowicza tylko dla orłów, amlodypina, ulotka desmoxan ]

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ulotka desmoxan

Posted by on 16 grudnia 2018

Gdyby te reformy zostały wprowadzone skutecznie, pole kształcenia powinno się tak dalece rozszerzyć, że mogłoby być przedstawione przez środkowy diagram. Snygg i Combs twierdzą jednak, że niewiele by to pomogło, ponieważ wychowawcy powtarzaliby nadal ten sam błąd starając się zmienić zachowanie się uczniów przez manipulowanie, przez oddziaływanie na Otoczenie na zewnątrz ja postrzeganego jednostki. Jeżeli sposób, w jaki jednostka widzi siebie i swoje otoczenie, nie ulega zmianie, lnie następuje rzeczywiste uczenie się. Dlatego, jeżeli wychowawcy nie są przygotowani, żeby wyjść poza reorganizację i integrację przedmiotu nauczania i oddziaływać na percepcje uczniów, duża ilość myśli, energii i kosztów kształcenia będzie w dalszym ciągu zmarnowana. UCZENIE SIĘ POSTAW Podejście do uczenia się ściślej związane z ja postrzeganym jest nam bardziej potrzebne niż podejście z punktu widzenia pojęciowego oraz z punktu widzenia nabywania umiejętności i wiadomości. Te dwa podejścia prawdopodobnie zawiodą, jeżeli będziemy polegać wyłącznie na jednym z nich, dotyczą one, bowiem całkowicie intelektualnych lub logicznych aspektów uczenia się a ignorują jego podstawy emocjonalne. Innymi słowy zainteresowania i potrzeby ucznia – aspekty jego postrzeganego ja – są zakorzenione w emocjonalnych stronach jego przeżyć. Albo, inaczej mówiąc, nauczanie nasze nie może dać rezultatów, jeżeli oddziela stronę intelektualną życia od emocjonalnej. [podobne: forum krzyżówkowicza tylko dla orłów, amlodypina, ulotka desmoxan ]

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ulotka desmoxan