Posted by on 16 września 2018

Gotowość do uczenia się jest rzeczywiście u dzieci bardzo zmienna. Nikt nie uczy się w jednakowym tempie; w każdej krzywej obrazującej jakiś dłuższy okres uczenia się znajdujemy fazy wznoszenia się, opadania bądź zastoju (plateau). W nauczaniu masowym jest niemożliwe dostosowanie się do różnych odmian uczenia się u każdego dziecka. Mimo wszystkich wad system masowego nauczania jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem zaspokojenia potrzeby uczenia się największej liczby dzieci w naszym społeczeństwie. Przy systemie kształcenia masowego będą jednak okresy, w których niektóre dzieci w każdej grupie będą wykazywały regres zamiast postępu. Będą również okresy, w których dzieci będą osiągały największe korzyści w uczeniu się poza szkolą. Faktu, że nasze wysiłki, by pobudzić do uczenia się, nie dały natychmiastowych rezultatów, nie należy traktować jako sygnału niepowodzenia. Dziecko może w pewnym okresie nie robić postęp ów w nauce szkolnej, nie znaczy to jednak, że się ono nie uczy. Jeśli patrzymy na uczenie się jako na proces ciągły l całościowy, musimy zdać sobie sprawę, że gdy krzywa •uczenia się opada lub ma kształt plateau, wtedy w życiu dziecka może się dziać coś ważnego. Może przystosowuje się ono do posługiwania się nowymi wiadomościami i umiejętnościami, lub może jest okresowo roztargnione w związku z potrzebą skoncentrowania się dla uczenia się innego rodzaju. Nawet okresy, w których nie ćwiczymy jakiejś sprawności, są okresami uczenia się. Jak zauważył William James, uczymy się biegać na łyżwach w lecie i pływać w zimie. [podobne: przychodnia na batorego, cholangiografia, sonoforeza wskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia przychodnia na batorego sonoforeza wskazania

Posted by on 16 września 2018

Gotowość do uczenia się jest rzeczywiście u dzieci bardzo zmienna. Nikt nie uczy się w jednakowym tempie; w każdej krzywej obrazującej jakiś dłuższy okres uczenia się znajdujemy fazy wznoszenia się, opadania bądź zastoju (plateau). W nauczaniu masowym jest niemożliwe dostosowanie się do różnych odmian uczenia się u każdego dziecka. Mimo wszystkich wad system masowego nauczania jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem zaspokojenia potrzeby uczenia się największej liczby dzieci w naszym społeczeństwie. Przy systemie kształcenia masowego będą jednak okresy, w których niektóre dzieci w każdej grupie będą wykazywały regres zamiast postępu. Będą również okresy, w których dzieci będą osiągały największe korzyści w uczeniu się poza szkolą. Faktu, że nasze wysiłki, by pobudzić do uczenia się, nie dały natychmiastowych rezultatów, nie należy traktować jako sygnału niepowodzenia. Dziecko może w pewnym okresie nie robić postęp ów w nauce szkolnej, nie znaczy to jednak, że się ono nie uczy. Jeśli patrzymy na uczenie się jako na proces ciągły l całościowy, musimy zdać sobie sprawę, że gdy krzywa •uczenia się opada lub ma kształt plateau, wtedy w życiu dziecka może się dziać coś ważnego. Może przystosowuje się ono do posługiwania się nowymi wiadomościami i umiejętnościami, lub może jest okresowo roztargnione w związku z potrzebą skoncentrowania się dla uczenia się innego rodzaju. Nawet okresy, w których nie ćwiczymy jakiejś sprawności, są okresami uczenia się. Jak zauważył William James, uczymy się biegać na łyżwach w lecie i pływać w zimie. [podobne: przychodnia na batorego, cholangiografia, sonoforeza wskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia przychodnia na batorego sonoforeza wskazania