Posted by on 8 września 2019

Gotowość do uczenia się jest rzeczywiście u dzieci bardzo zmienna. Nikt nie uczy się w jednakowym tempie; w każdej krzywej obrazującej jakiś dłuższy okres uczenia się znajdujemy fazy wznoszenia się, opadania bądź zastoju (plateau). W nauczaniu masowym jest niemożliwe dostosowanie się do różnych odmian uczenia się u każdego dziecka. Mimo wszystkich wad system masowego nauczania jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem zaspokojenia potrzeby uczenia się największej liczby dzieci w naszym społeczeństwie. Przy systemie kształcenia masowego będą jednak okresy, w których niektóre dzieci w każdej grupie będą wykazywały regres zamiast postępu. Będą również okresy, w których dzieci będą osiągały największe korzyści w uczeniu się poza szkolą. Faktu, że nasze wysiłki, by pobudzić do uczenia się, nie dały natychmiastowych rezultatów, nie należy traktować jako sygnału niepowodzenia. Dziecko może w pewnym okresie nie robić postęp ów w nauce szkolnej, nie znaczy to jednak, że się ono nie uczy. Jeśli patrzymy na uczenie się jako na proces ciągły l całościowy, musimy zdać sobie sprawę, że gdy krzywa •uczenia się opada lub ma kształt plateau, wtedy w życiu dziecka może się dziać coś ważnego. Może przystosowuje się ono do posługiwania się nowymi wiadomościami i umiejętnościami, lub może jest okresowo roztargnione w związku z potrzebą skoncentrowania się dla uczenia się innego rodzaju. Nawet okresy, w których nie ćwiczymy jakiejś sprawności, są okresami uczenia się. Jak zauważył William James, uczymy się biegać na łyżwach w lecie i pływać w zimie. [podobne: cytryniec chinski, cholangiografia, sonoforeza wskazania ]

 1. Kacper
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalanie tłuszczu[…]

 2. Marianna
  15 stycznia 2019

  wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

 3. Bianka
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie kanałowe warszawa[…]

 4. Julita
  19 stycznia 2019

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 5. Wojciech
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: fizjoterapia kursy warszawa[…]

 6. The Dude
  23 stycznia 2019

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia cytryniec chinski sonoforeza wskazania

Posted by on 8 września 2019

Gotowość do uczenia się jest rzeczywiście u dzieci bardzo zmienna. Nikt nie uczy się w jednakowym tempie; w każdej krzywej obrazującej jakiś dłuższy okres uczenia się znajdujemy fazy wznoszenia się, opadania bądź zastoju (plateau). W nauczaniu masowym jest niemożliwe dostosowanie się do różnych odmian uczenia się u każdego dziecka. Mimo wszystkich wad system masowego nauczania jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem zaspokojenia potrzeby uczenia się największej liczby dzieci w naszym społeczeństwie. Przy systemie kształcenia masowego będą jednak okresy, w których niektóre dzieci w każdej grupie będą wykazywały regres zamiast postępu. Będą również okresy, w których dzieci będą osiągały największe korzyści w uczeniu się poza szkolą. Faktu, że nasze wysiłki, by pobudzić do uczenia się, nie dały natychmiastowych rezultatów, nie należy traktować jako sygnału niepowodzenia. Dziecko może w pewnym okresie nie robić postęp ów w nauce szkolnej, nie znaczy to jednak, że się ono nie uczy. Jeśli patrzymy na uczenie się jako na proces ciągły l całościowy, musimy zdać sobie sprawę, że gdy krzywa •uczenia się opada lub ma kształt plateau, wtedy w życiu dziecka może się dziać coś ważnego. Może przystosowuje się ono do posługiwania się nowymi wiadomościami i umiejętnościami, lub może jest okresowo roztargnione w związku z potrzebą skoncentrowania się dla uczenia się innego rodzaju. Nawet okresy, w których nie ćwiczymy jakiejś sprawności, są okresami uczenia się. Jak zauważył William James, uczymy się biegać na łyżwach w lecie i pływać w zimie. [podobne: cytryniec chinski, cholangiografia, sonoforeza wskazania ]

 1. Kacper
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalanie tłuszczu[…]

 2. Marianna
  15 stycznia 2019

  wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

 3. Bianka
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie kanałowe warszawa[…]

 4. Julita
  19 stycznia 2019

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 5. Wojciech
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: fizjoterapia kursy warszawa[…]

 6. The Dude
  23 stycznia 2019

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia cytryniec chinski sonoforeza wskazania