Posted by on 13 listopada 2018

Jako powikłania w związku z nakłuwaniem wątroby spostrzegano krwotok, zator powietrzny, wszczepienie tkanki nowotworowej na przebiegu kanału wkłucia, uszkodzenie narządów sąsiednich, zakażenie i in. Z uzyskanego materiału sporządza się rozmazy oraz utrwalone preparaty skrawkowe, gdyż zestawienie wyników badania rozmazów i skrawków daje znacznie lepsze wyniki niż stosowanie tylko jednej z tych metod. Rozmazy sporządza się natychmiast, gdyż już po jednej minucie następują zmiany w jądrach i w protoplazmie, które mogą doprowadzać do mylnych wniosków. Obliczanie punktu tu jest zbędne, nie daje bowiem istotnych danych. Ponieważ zmiany w wątrobie mogą być ogniskowe, przy tym rozpierzchłe, przeto znaczenie ma jedynie wynik dodatni badania bioptycznego, gdyż igła może nie trafić do miejsca, w którym toczy się sprawa chorobowa w postaci np. przerzutu nowotworowego lub gruzełka gruźliczego. Wynik ujemny nie świadczy w takim przypadku o tym, że w wątrobie nie ma żadnych zmian. W innych znowu przypadkach w uzyskanym materiale mogą być stwierdzone zmiany, które są w istocie wtórne, towarzyszące chorobie podstawowej, np. marskość w przypadku bąblowca wątroby. Z tymi zastrzeżeniami badanie bioptyczne wątroby może być pomocne w rozpoznawaniu chorób wątroby. Wykrywając w uzyskanym materiale np. skrobiawicę, rzuca ono należyte światłą na pochodzenie powiększenia wątroby u chorego na gruźlicę płuc, dopomaga w rozpoznaniu marskości wątroby przebiegającej bez puchliny brzusznej rodzaju żółtaczki, gdy inne metody nie wyjaśniają jej pochodzenia itd. Badanie bioptyczne wątroby, wykonywane w pewnych odstępach czasu, umożliwia śledzenie przebiegu choroby oraz w pływu na nią różnych metod leczniczych. Może ono np. wykazać przerzuty rakowe w wątrobie, nie dające się wykryć innymi metodami badania i przez to zaważyć na postępowaniu leczniczym w przypadkach, w których mogłaby być mowa o doszczętnym usunięciu np. raka żołądka lub innego narządu. Stwierdzając zmiany zwyradniające w wątrobie, nie dające się wykryć innymi metodami, badanie bioptyczne wątroby uchroni przed zastosowaniem leków nieobojętnych dla wątroby. W innych zaś przypadkach daje wskazówki, jakie leczenie należy zastosować. [hasła pokrewne: stopnie upośledzenia umysłowego tabela, diagnoza stopnie upośledzenia umysłowego tabelau, amlodypina ]

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina cholecystografia stopnie upośledzenia umysłowego tabela

Posted by on 13 listopada 2018

Jako powikłania w związku z nakłuwaniem wątroby spostrzegano krwotok, zator powietrzny, wszczepienie tkanki nowotworowej na przebiegu kanału wkłucia, uszkodzenie narządów sąsiednich, zakażenie i in. Z uzyskanego materiału sporządza się rozmazy oraz utrwalone preparaty skrawkowe, gdyż zestawienie wyników badania rozmazów i skrawków daje znacznie lepsze wyniki niż stosowanie tylko jednej z tych metod. Rozmazy sporządza się natychmiast, gdyż już po jednej minucie następują zmiany w jądrach i w protoplazmie, które mogą doprowadzać do mylnych wniosków. Obliczanie punktu tu jest zbędne, nie daje bowiem istotnych danych. Ponieważ zmiany w wątrobie mogą być ogniskowe, przy tym rozpierzchłe, przeto znaczenie ma jedynie wynik dodatni badania bioptycznego, gdyż igła może nie trafić do miejsca, w którym toczy się sprawa chorobowa w postaci np. przerzutu nowotworowego lub gruzełka gruźliczego. Wynik ujemny nie świadczy w takim przypadku o tym, że w wątrobie nie ma żadnych zmian. W innych znowu przypadkach w uzyskanym materiale mogą być stwierdzone zmiany, które są w istocie wtórne, towarzyszące chorobie podstawowej, np. marskość w przypadku bąblowca wątroby. Z tymi zastrzeżeniami badanie bioptyczne wątroby może być pomocne w rozpoznawaniu chorób wątroby. Wykrywając w uzyskanym materiale np. skrobiawicę, rzuca ono należyte światłą na pochodzenie powiększenia wątroby u chorego na gruźlicę płuc, dopomaga w rozpoznaniu marskości wątroby przebiegającej bez puchliny brzusznej rodzaju żółtaczki, gdy inne metody nie wyjaśniają jej pochodzenia itd. Badanie bioptyczne wątroby, wykonywane w pewnych odstępach czasu, umożliwia śledzenie przebiegu choroby oraz w pływu na nią różnych metod leczniczych. Może ono np. wykazać przerzuty rakowe w wątrobie, nie dające się wykryć innymi metodami badania i przez to zaważyć na postępowaniu leczniczym w przypadkach, w których mogłaby być mowa o doszczętnym usunięciu np. raka żołądka lub innego narządu. Stwierdzając zmiany zwyradniające w wątrobie, nie dające się wykryć innymi metodami, badanie bioptyczne wątroby uchroni przed zastosowaniem leków nieobojętnych dla wątroby. W innych zaś przypadkach daje wskazówki, jakie leczenie należy zastosować. [hasła pokrewne: stopnie upośledzenia umysłowego tabela, diagnoza stopnie upośledzenia umysłowego tabelau, amlodypina ]

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina cholecystografia stopnie upośledzenia umysłowego tabela