Posted by on 9 września 2018

W trakcie obserwacji (zakończonej w maju 2011 r.) 7980 uczestników miało incydent chorobowy związany z niedokrwieniem, z których 5359 miało chorobę niedokrwienną serca. Łącząc uczestników CCHS i CGPS uzyskano 75 725 uczestników; podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 34 lata, niedokrwienna choroba naczyniowa rozwinęła się u 10 797 uczestników z chorobą niedokrwienną serca u 7557 z tych uczestników. DNA było dostępne dla wszystkich uczestników, a wartości lipidów były dostępne dla ponad 98%. Pisemną świadomą zgodę, w tym zgodę na analizę genetyczną, uzyskano od wszystkich uczestników.
Analizy laboratoryjne i ocena innych współzmiennych
Stężenia triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, apolipoproteiny A1, apolipoproteiny B, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej w osoczu były mierzone w stanie niezwiązanym, 15 przy użyciu standardowych testów szpitalnych. Stężenia cholesterolu LDL obliczono z użyciem równania Friedewalda16, gdy poziomy triglicerydów w osoczu wynosiły 4,00 mmol na litr (350 mg na decylitr) lub mniej i zostały w inny sposób zmierzone bezpośrednio (Konelab). Lipoproteinę (a) mierzono w sposób opisany uprzednio.17 Poziomy białka C-reaktywnego o wysokiej czułości mierzono za pomocą turbidymetrii (Dako) lub nefelometrii (Dade Behring). Ocena innych zmiennych towarzyszących jest opisana w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Kliniczne punkty końcowe
Niedokrwienną chorobę naczyniową definiowano jako chorobę niedokrwienną serca lub niedokrwienną chorobę naczyń mózgowych. Informacje na temat diagnozowania choroby niedokrwiennej serca (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 8. rewizja [ICD-8], kody 410 do 414, 10. korekta [ICD-10], kody I20 do I25) i niedokrwienna choroba naczyń mózgowych (ICD-8, kody 431 przez 438, ICD-10, kody od I60 do I69 i G45) zostały zebrane i zweryfikowane przez przegląd wszystkich przyjęć do szpitala i diagnoz wprowadzonych do Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów, wszystkie przyczyny zgonu zostały wpisane do Krajowego Duńskiego Rejestru Zaginionych Śmierci, oraz zapisy medyczne od szpitali i lekarzy ogólnych. Szczegóły tych i innych punktów końcowych znajdują się w dodatkowym dodatku.
Resequencing of APOC3 i Genotyping
Ponownie przytoczyliśmy sekwencje regionów kodujących i miejsca składania konsensusu APOC3 u wszystkich 10 333 uczestników w CCHS, stosując trzy fragmenty reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) obejmujące trzy egzon kodujące i granice egzon-intron (sekwencja konsensus APOC3 NC_000011.9 GRCh37.p5 ) (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Mutacyjną analizę przeprowadzono przy użyciu LightScanner (Idaho Technology), a następnie sekwencjonowanie w analizatorze DNA ABI 3730 (Applied Biosystems)
[hasła pokrewne: stopnie upośledzenia umysłowego tabela, studia stopnie upośledzenia umysłowego tabela poznań, świadome śnienie forum ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja prądy stopnie upośledzenia umysłowego tabela świadome śnienie forum

Posted by on 9 września 2018

W trakcie obserwacji (zakończonej w maju 2011 r.) 7980 uczestników miało incydent chorobowy związany z niedokrwieniem, z których 5359 miało chorobę niedokrwienną serca. Łącząc uczestników CCHS i CGPS uzyskano 75 725 uczestników; podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 34 lata, niedokrwienna choroba naczyniowa rozwinęła się u 10 797 uczestników z chorobą niedokrwienną serca u 7557 z tych uczestników. DNA było dostępne dla wszystkich uczestników, a wartości lipidów były dostępne dla ponad 98%. Pisemną świadomą zgodę, w tym zgodę na analizę genetyczną, uzyskano od wszystkich uczestników.
Analizy laboratoryjne i ocena innych współzmiennych
Stężenia triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, apolipoproteiny A1, apolipoproteiny B, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej w osoczu były mierzone w stanie niezwiązanym, 15 przy użyciu standardowych testów szpitalnych. Stężenia cholesterolu LDL obliczono z użyciem równania Friedewalda16, gdy poziomy triglicerydów w osoczu wynosiły 4,00 mmol na litr (350 mg na decylitr) lub mniej i zostały w inny sposób zmierzone bezpośrednio (Konelab). Lipoproteinę (a) mierzono w sposób opisany uprzednio.17 Poziomy białka C-reaktywnego o wysokiej czułości mierzono za pomocą turbidymetrii (Dako) lub nefelometrii (Dade Behring). Ocena innych zmiennych towarzyszących jest opisana w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Kliniczne punkty końcowe
Niedokrwienną chorobę naczyniową definiowano jako chorobę niedokrwienną serca lub niedokrwienną chorobę naczyń mózgowych. Informacje na temat diagnozowania choroby niedokrwiennej serca (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 8. rewizja [ICD-8], kody 410 do 414, 10. korekta [ICD-10], kody I20 do I25) i niedokrwienna choroba naczyń mózgowych (ICD-8, kody 431 przez 438, ICD-10, kody od I60 do I69 i G45) zostały zebrane i zweryfikowane przez przegląd wszystkich przyjęć do szpitala i diagnoz wprowadzonych do Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów, wszystkie przyczyny zgonu zostały wpisane do Krajowego Duńskiego Rejestru Zaginionych Śmierci, oraz zapisy medyczne od szpitali i lekarzy ogólnych. Szczegóły tych i innych punktów końcowych znajdują się w dodatkowym dodatku.
Resequencing of APOC3 i Genotyping
Ponownie przytoczyliśmy sekwencje regionów kodujących i miejsca składania konsensusu APOC3 u wszystkich 10 333 uczestników w CCHS, stosując trzy fragmenty reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) obejmujące trzy egzon kodujące i granice egzon-intron (sekwencja konsensus APOC3 NC_000011.9 GRCh37.p5 ) (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Mutacyjną analizę przeprowadzono przy użyciu LightScanner (Idaho Technology), a następnie sekwencjonowanie w analizatorze DNA ABI 3730 (Applied Biosystems)
[hasła pokrewne: stopnie upośledzenia umysłowego tabela, studia stopnie upośledzenia umysłowego tabela poznań, świadome śnienie forum ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja prądy stopnie upośledzenia umysłowego tabela świadome śnienie forum