Posted by on 1 września 2019

Średni okres obserwacji (od urodzenia lub założenia Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów) wynosił 34 lata. Obserwowany współczynnik ryzyka dla ryzyka naczyniowego związanego z przyrostem o jednostkę w poziomach triglicerydów poddanych transformacji logicznej wykorzystano do obliczenia teoretycznie przewidywanego ryzyka choroby niedokrwiennej naczyń i choroby niedokrwiennej serca, odpowiadającej wielkości zmian w nieutwardzonych poziomach triglicerydów związanych z genotypem APOC3. . Dalsze szczegóły analiz statystycznych znajdują się w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników 75 725 uczestników według poziomów nieuporządkowanych triglicerydów w osoczu. Wyjściową charakterystykę 75 725 uczestników badania według przyrostów nieteriowych poziomów triglicerydów przedstawiono w tabeli 1. Charakterystyki według statusu choroby przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Nieograniczające poziomy trójglicerydów i niedokrwienna choroba naczyniowa
Ryc. 1. Ryc. 1. Zagrożenia chorobą niedokrwienną naczyń krwionośnych i chorobą niedokrwienną serca jako funkcja poziomów trójglicerydów w osoczu. Dane pochodzą od uczestników badania Copenhagen City Heart Study (CCHS) i ogólnego badania populacji w Kopenhadze (CGPS). Średni okres obserwacji wynosił 4 lata. Poziomy triglicerydów podzielono w krokach co mmol na litr i kwintyle. Analizy skorygowano o wiek (w skali czasu), płeć, aktualny stan palenia tytoniu, obecność lub brak nadciśnienia, brak aktywności fizycznej (tak lub nie, przy braku aktywności zdefiniowanej jako mniej niż 2 godziny lekkich ćwiczeń tygodniowo) i alkoholu konsumpcja (tak, a nie, z odpowiedzią tak , wskazującą na spożycie alkoholu dwa lub więcej razy na tydzień). Współczynniki zagrożenia są w skali logarytmicznej. Wartości P są dla testów na trend w poprzek poziomów lipidów. Aby przeliczyć wartości dla triglicerydów na miligramy na decylitr, podziel przez 0,01129. CI oznacza przedział ufności.
Ryzyko niedokrwiennej choroby naczyniowej i choroby niedokrwiennej serca zmniejszało się stopniowo w funkcji zmniejszających się poziomów nieutwardzonych triglicerydów (Figura 1). W przypadku uczestników, u których stężenie triglicerydów nie przekraczało 1,00 mmol na litr, w porównaniu z uczestnikami o stężeniu wynoszącym 4,00 mmol na litr lub więcej, współczynnik ryzyka choroby niedokrwiennej naczyń wynosił 0,43 (95% przedział ufności [CI], 0,35 do 0,54) , a współczynnik ryzyka dla choroby niedokrwiennej serca wynosił 0,40 (95% CI, 0,31 do 0,52). Odpowiednie współczynniki ryzyka dla uczestników z nieutwardzonymi poziomami triglicerydów w najniższym kwintylu w porównaniu z uczestnikami z poziomami najwyższego kwintyla wynosiły 0,55 (95% CI, 0,47 do 0,65) i 0,49 (95% CI, 0,40 do 0,59) (rysunek 1)
[podobne: forum krzyżówkowicza, amlodypina, gastrobonisol ]

 1. Onion King
  11 stycznia 2019

  Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

 2. Thrasher
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: leczenie alkoholizmu[…]

 3. Breadmaker
  15 stycznia 2019

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 4. Tobiasz
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatologia bydgoszcz[…]

 5. Dangle
  19 stycznia 2019

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

 6. Sexual Chocolate
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: spalacz tłuszczu[…]

 7. Manimal
  23 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina forum krzyżówkowicza gastrobonisol

Posted by on 1 września 2019

Średni okres obserwacji (od urodzenia lub założenia Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów) wynosił 34 lata. Obserwowany współczynnik ryzyka dla ryzyka naczyniowego związanego z przyrostem o jednostkę w poziomach triglicerydów poddanych transformacji logicznej wykorzystano do obliczenia teoretycznie przewidywanego ryzyka choroby niedokrwiennej naczyń i choroby niedokrwiennej serca, odpowiadającej wielkości zmian w nieutwardzonych poziomach triglicerydów związanych z genotypem APOC3. . Dalsze szczegóły analiz statystycznych znajdują się w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników 75 725 uczestników według poziomów nieuporządkowanych triglicerydów w osoczu. Wyjściową charakterystykę 75 725 uczestników badania według przyrostów nieteriowych poziomów triglicerydów przedstawiono w tabeli 1. Charakterystyki według statusu choroby przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Nieograniczające poziomy trójglicerydów i niedokrwienna choroba naczyniowa
Ryc. 1. Ryc. 1. Zagrożenia chorobą niedokrwienną naczyń krwionośnych i chorobą niedokrwienną serca jako funkcja poziomów trójglicerydów w osoczu. Dane pochodzą od uczestników badania Copenhagen City Heart Study (CCHS) i ogólnego badania populacji w Kopenhadze (CGPS). Średni okres obserwacji wynosił 4 lata. Poziomy triglicerydów podzielono w krokach co mmol na litr i kwintyle. Analizy skorygowano o wiek (w skali czasu), płeć, aktualny stan palenia tytoniu, obecność lub brak nadciśnienia, brak aktywności fizycznej (tak lub nie, przy braku aktywności zdefiniowanej jako mniej niż 2 godziny lekkich ćwiczeń tygodniowo) i alkoholu konsumpcja (tak, a nie, z odpowiedzią tak , wskazującą na spożycie alkoholu dwa lub więcej razy na tydzień). Współczynniki zagrożenia są w skali logarytmicznej. Wartości P są dla testów na trend w poprzek poziomów lipidów. Aby przeliczyć wartości dla triglicerydów na miligramy na decylitr, podziel przez 0,01129. CI oznacza przedział ufności.
Ryzyko niedokrwiennej choroby naczyniowej i choroby niedokrwiennej serca zmniejszało się stopniowo w funkcji zmniejszających się poziomów nieutwardzonych triglicerydów (Figura 1). W przypadku uczestników, u których stężenie triglicerydów nie przekraczało 1,00 mmol na litr, w porównaniu z uczestnikami o stężeniu wynoszącym 4,00 mmol na litr lub więcej, współczynnik ryzyka choroby niedokrwiennej naczyń wynosił 0,43 (95% przedział ufności [CI], 0,35 do 0,54) , a współczynnik ryzyka dla choroby niedokrwiennej serca wynosił 0,40 (95% CI, 0,31 do 0,52). Odpowiednie współczynniki ryzyka dla uczestników z nieutwardzonymi poziomami triglicerydów w najniższym kwintylu w porównaniu z uczestnikami z poziomami najwyższego kwintyla wynosiły 0,55 (95% CI, 0,47 do 0,65) i 0,49 (95% CI, 0,40 do 0,59) (rysunek 1)
[podobne: forum krzyżówkowicza, amlodypina, gastrobonisol ]

 1. Onion King
  11 stycznia 2019

  Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

 2. Thrasher
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: leczenie alkoholizmu[…]

 3. Breadmaker
  15 stycznia 2019

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

 4. Tobiasz
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatologia bydgoszcz[…]

 5. Dangle
  19 stycznia 2019

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

 6. Sexual Chocolate
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: spalacz tłuszczu[…]

 7. Manimal
  23 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina forum krzyżówkowicza gastrobonisol