Posted by on 15 września 2018

Newcomb w swoich badaniach wskazują, że postawy grupy, z którą uczeń identyfikuje siebie, mają znaczny wpływ na jego własne postawy i postępowanie. Nauczyciele są na ogół świadomi tego zjawiska, jednakże zwykle nie widzą, jak może ono być wykorzystane dla uczenia się. Niemniej jednak wydaje się, że jednym ze sposobów kształcenia, w którym następna generacja poczyni wielki postęp, będzie zastosowanie zasad procesów grupowych w udoskonaleniu nauki szkolnej. Do tego czasu byliśmy skłonni myśleć o dzieciach uczących się lub nieuczących, jako o jednostkach. Obecnie jesteśmy świadomi, że nie tylko uczą się, jako jednostki, lecz że uczenie się w znacznej mierze dokonuje się zależnie od tego, co dzieje się w grupie. Na przykład, poszczególne dzieci traktują często grupę klasową, jako punkt odniesienia przy tworzeniu własnej postawy do nauki. Jeżeli grupa jest właściwie ustosunkowana do nauki w szkole, otwarta jest droga dla tworzenia wła ściwych stosunków pomiędzy nauczycielem a uczniami, lecz gdy grupa jest wroga lub apatyczna, nauczyciel musi wykonać wiele wstępnych poczynań, zanim chociażby zacznie stwarzać sytuację, w której odbywać się będzie pozytywne uczenie się. [przypisy: chirurg naczyniowy nfz, stopnie upośledzenia umysłowego tabela, endometrium przed okresem ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy nfz endometrium przed okresem stopnie upośledzenia umysłowego tabela

Posted by on 15 września 2018

Newcomb w swoich badaniach wskazują, że postawy grupy, z którą uczeń identyfikuje siebie, mają znaczny wpływ na jego własne postawy i postępowanie. Nauczyciele są na ogół świadomi tego zjawiska, jednakże zwykle nie widzą, jak może ono być wykorzystane dla uczenia się. Niemniej jednak wydaje się, że jednym ze sposobów kształcenia, w którym następna generacja poczyni wielki postęp, będzie zastosowanie zasad procesów grupowych w udoskonaleniu nauki szkolnej. Do tego czasu byliśmy skłonni myśleć o dzieciach uczących się lub nieuczących, jako o jednostkach. Obecnie jesteśmy świadomi, że nie tylko uczą się, jako jednostki, lecz że uczenie się w znacznej mierze dokonuje się zależnie od tego, co dzieje się w grupie. Na przykład, poszczególne dzieci traktują często grupę klasową, jako punkt odniesienia przy tworzeniu własnej postawy do nauki. Jeżeli grupa jest właściwie ustosunkowana do nauki w szkole, otwarta jest droga dla tworzenia wła ściwych stosunków pomiędzy nauczycielem a uczniami, lecz gdy grupa jest wroga lub apatyczna, nauczyciel musi wykonać wiele wstępnych poczynań, zanim chociażby zacznie stwarzać sytuację, w której odbywać się będzie pozytywne uczenie się. [przypisy: chirurg naczyniowy nfz, stopnie upośledzenia umysłowego tabela, endometrium przed okresem ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy nfz endometrium przed okresem stopnie upośledzenia umysłowego tabela