Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Spośród 750 przeanalizowanych kluczowych procesów 10 (1%) wymagało przeglądu eksperckiego w tym celu, a wszyscy recenzenci uzyskali pełną zgodę natychmiast po odtworzeniu wideo. W przypadku 15% danych losowo wybranych do

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu cd

Maj. 23, 2018 by

Uczestnicy badania byli badani pod kątem ich postrzegania przydatności i znaczenia klinicznego list kontrolnych, z wykorzystaniem skali Likerta w zakresie od (nie zgadzam się zdecydowanie) do 5 (zdecydowanie się zgadzam).

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu ad

Maj. 23, 2018 by

Wydziały szpitalne pozwoliły pracownikom na zaplanowanie symulacji w miejsce standardowego dnia pracy. Podczas początkowych sesji badawczych uczestnicy badania mieli ograniczony udział w prowadzonych procesach opieki. Biorąc pod uwagę ten czynnik,

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu

Maj. 23, 2018 by

Kryzys w salach operacyjnych (np. Masywny krwotok i zatrzymanie akcji serca) są czynnikami o dużym ryzyku, stresującymi, które wymagają szybkiej i skoordynowanej opieki w krytycznym momencie. Zgłaszana częstość występowania może