Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu cd

Lip. 4, 2019 by

Uczestnicy badania byli badani pod kątem ich postrzegania przydatności i znaczenia klinicznego list kontrolnych, z wykorzystaniem skali Likerta w zakresie od (nie zgadzam się zdecydowanie) do 5 (zdecydowanie się zgadzam).

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu ad

Lip. 4, 2019 by

Wydziały szpitalne pozwoliły pracownikom na zaplanowanie symulacji w miejsce standardowego dnia pracy. Podczas początkowych sesji badawczych uczestnicy badania mieli ograniczony udział w prowadzonych procesach opieki. Biorąc pod uwagę ten czynnik,

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu

Lip. 4, 2019 by

Kryzys w salach operacyjnych (np. Masywny krwotok i zatrzymanie akcji serca) są czynnikami o dużym ryzyku, stresującymi, które wymagają szybkiej i skoordynowanej opieki w krytycznym momencie. Zgłaszana częstość występowania może

Wstępne leczenie prasugrelem w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST AD 2

Lip. 4, 2019 by

Wstępne leczenie może opóźnić zabieg pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) lub zwiększyć niepotrzebnie ryzyko krwawienia u pacjentów, którzy nie muszą przechodzić PCI. Dwa randomizowane badania, w tym jeden z udziałem pacjentów

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA cd

Lip. 3, 2019 by

Dane te zostały zrewidowane retrospektywnie w celu oszacowania kosztów opieki zdrowotnej związanych z norowirusem oraz częstotliwości, z jaką zastosowano kod ICD-9-CM norowirusa (008,63). Stosując średnie wskaźniki NVSN w 2009 i

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA ad

Lip. 3, 2019 by

Rejestrowanie zdrowych osób z grupy kontrolnej dopasowywano częstotliwościowo do liczby pacjentów z ostrym zapaleniem żołądka i jelit w zależności od wieku i miesiąca kalendarzowego; próbki stolca z kontroli pobierano w

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA

Lip. 3, 2019 by

Ostre zapalenie żołądka i jelit związane z Norowirusami charakteryzuje się nagłym początkiem intensywnych wymiotów i odwodnienia biegunki, trwającymi zwykle od do 3 dni, przy wysokich wskaźnikach przenoszenia u osób w

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu ad 6

Lip. 3, 2019 by

Chociaż liczba zespołów uczestniczących w badaniu była zbyt mała, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski dotyczące różnicy w działaniu interwencji w zależności od tego, czy chirurg był obecny, czy nieobecny, analiza warstwowa

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu ad 5

Lip. 3, 2019 by

Wpływ listy kontrolnej był istotny (P <0,001) we wszystkich analizach wtórnych, bez znaczących różnic w zależności od statusu w odniesieniu do zmiennych wtórnych. Odpowiedzi ankiet Tabela 4. Tabela 4. Postrzegane

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA ad 8

Lip. 2, 2019 by

Bernstein, otrzymując tantiemy, zarówno indywidualnie, jak i za pośrednictwem swojej instytucji, za szczepionkę Rotarix od GlaxoSmithKline. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem. Formularze ujawnień dostarczone