Posted by on 10 września 2019

Próba galaktozowa Bauera wyrugowała próbę lewulozową. Wykonanie: rano na czczo po oddaniu moczu badany wypija roztwór z 40 g glukozy Kahlbauma lub Mercka w 400 ml wody lub herbaty i zostaje w łóżku nadal przez 12 godzin na czczo albo wypija najwyżej szklankę herbaty. Mocz bada się odczynnikiem Nylandera co do cukru co 2 godziny przez 12 godzin. W razie stwierdzenia cukromoczu oznacza się w polarymetrze ilość wydzielonej glukozy przez pomnożenie podziałki polarymetru przez 0,62, U osób zdrowych wydzielanie cukru kończy się w pierwszych 6 godzinach i ilość wydzielonej glukozy nie przekracza 3,0. Upośledzenie sprawności wątroby przyjmuje się wtedy, gdy ilość wydzielonej glukozy przekracza 3,0. Jest to tzw. dodatnia próba galaktozowa. Próbę uważa się za wątpliwą, jeżeli ilość wydzielonej z moczu glukozy znajduje się w granicach od 2 do 3 gramów i za ujemną, gdy jest ona niższa niż 2 gramy. Próba glukozowa jest dodatnia w rozlanym uszkodzeniu miąższu wątroby, zatem w żółtaczkach miąższowych (w ostrym zaniku wątroby, w żółtaczkach toksycznych i zakaźnych itd.), natomiast jest ujemna w żółtaczce hemolitycznej i mechanicznej bez względu na to, jaka przyczyna wywołuje zaleganie żółci w drogach żółciowych. Toteż próba galaktozowa ma w klinice duże znaczenie w różnicowaniu żółtaczek. Natomiast w marskości wątroby, wbrew Baueroun, nie ma ona znaczenia. Interesujące jest że próba bywa bardzo często dodatni a u osób nadużywających napojów alkoholowych nawet wtedy, gdy nie ma żadnych innych widocznych oznak uszkodzenia wątroby. Próba bywa dodatnia często także u osób o budowie astenicznej i zwłaszcza w chorobie Basedowa, w której jak obecnie stwierdzono, wątroba bywa bardzo często uszkodzona. W ostatnich czasach poleca się w próbie glukozowej zbadać nie tylko mocz co do cukru, ale także poziom cukru w krwi na czczo i przez 2 godziny co 1/2 godziny po podaniu 40,0 glukozy w 400 ml wody lub herbaty. Największą różnicę poziomu, nie przekraczającą 30 mg/dl, uważa się za prawidłową, natomiast różnica między najwyższym poziomem cukru w krwi po glukozie na czczo, przekraczająca 30 mg/dl, świadczy o upośledzeniu sprawności miąższu wątrobowego. Próba w krwi jest czulsza niż badanie moczu co do cukru. [więcej w: forum krzyżówkowicza, ostry dyżur laryngologiczny warszawa, ulotka desmoxan ]

 1. Swampmasher
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: terapia cranio sacralna kurs[…]

 2. Day Hawk
  15 stycznia 2019

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 3. Hubert
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rehabiliacja[…]

 4. Krzysztof
  19 stycznia 2019

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 5. Iwo
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do apteczka samochodowa[…]

 6. Wanda
  23 stycznia 2019

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

Powiązane tematy z artykułem: forum krzyżówkowicza ostry dyżur laryngologiczny warszawa ulotka desmoxan

Posted by on 10 września 2019

Próba galaktozowa Bauera wyrugowała próbę lewulozową. Wykonanie: rano na czczo po oddaniu moczu badany wypija roztwór z 40 g glukozy Kahlbauma lub Mercka w 400 ml wody lub herbaty i zostaje w łóżku nadal przez 12 godzin na czczo albo wypija najwyżej szklankę herbaty. Mocz bada się odczynnikiem Nylandera co do cukru co 2 godziny przez 12 godzin. W razie stwierdzenia cukromoczu oznacza się w polarymetrze ilość wydzielonej glukozy przez pomnożenie podziałki polarymetru przez 0,62, U osób zdrowych wydzielanie cukru kończy się w pierwszych 6 godzinach i ilość wydzielonej glukozy nie przekracza 3,0. Upośledzenie sprawności wątroby przyjmuje się wtedy, gdy ilość wydzielonej glukozy przekracza 3,0. Jest to tzw. dodatnia próba galaktozowa. Próbę uważa się za wątpliwą, jeżeli ilość wydzielonej z moczu glukozy znajduje się w granicach od 2 do 3 gramów i za ujemną, gdy jest ona niższa niż 2 gramy. Próba glukozowa jest dodatnia w rozlanym uszkodzeniu miąższu wątroby, zatem w żółtaczkach miąższowych (w ostrym zaniku wątroby, w żółtaczkach toksycznych i zakaźnych itd.), natomiast jest ujemna w żółtaczce hemolitycznej i mechanicznej bez względu na to, jaka przyczyna wywołuje zaleganie żółci w drogach żółciowych. Toteż próba galaktozowa ma w klinice duże znaczenie w różnicowaniu żółtaczek. Natomiast w marskości wątroby, wbrew Baueroun, nie ma ona znaczenia. Interesujące jest że próba bywa bardzo często dodatni a u osób nadużywających napojów alkoholowych nawet wtedy, gdy nie ma żadnych innych widocznych oznak uszkodzenia wątroby. Próba bywa dodatnia często także u osób o budowie astenicznej i zwłaszcza w chorobie Basedowa, w której jak obecnie stwierdzono, wątroba bywa bardzo często uszkodzona. W ostatnich czasach poleca się w próbie glukozowej zbadać nie tylko mocz co do cukru, ale także poziom cukru w krwi na czczo i przez 2 godziny co 1/2 godziny po podaniu 40,0 glukozy w 400 ml wody lub herbaty. Największą różnicę poziomu, nie przekraczającą 30 mg/dl, uważa się za prawidłową, natomiast różnica między najwyższym poziomem cukru w krwi po glukozie na czczo, przekraczająca 30 mg/dl, świadczy o upośledzeniu sprawności miąższu wątrobowego. Próba w krwi jest czulsza niż badanie moczu co do cukru. [więcej w: forum krzyżówkowicza, ostry dyżur laryngologiczny warszawa, ulotka desmoxan ]

 1. Swampmasher
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: terapia cranio sacralna kurs[…]

 2. Day Hawk
  15 stycznia 2019

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 3. Hubert
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rehabiliacja[…]

 4. Krzysztof
  19 stycznia 2019

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 5. Iwo
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do apteczka samochodowa[…]

 6. Wanda
  23 stycznia 2019

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

Powiązane tematy z artykułem: forum krzyżówkowicza ostry dyżur laryngologiczny warszawa ulotka desmoxan