Posted by on 13 marca 2018

III. Próba lewulozowa Straussa Próba lewulozowa Straussa opiera się na zdolności wątroby do przemiany lewulozy na glikogen i na badaniu moczu co do cukru po podaniu na czczo lewulozy. Strauss poleca podawać 100/0 lewulozy w 300 ml herbaty z 5-8 kroplami 100/0 kokainy, która ma zapobiec wymiotom. Mocz bada się próbą Seliwanową przed podaniem Iewulozy i co 2 godziny przez następne 6 godzin. W chorobach wątroby, zwłaszcza w marskości i w zapaleniu miąższowym, cukromocz stwierdza się w próbie Straussa prawie w 1000/0. Próbę Seliwanowa wykonuje się w sposób następujący: do moczu dodaje się równą objętość 250/0 kwasu solnego i kilka kryształów resorcyny. W obecności lewulozy powstaje przy ogrzaniu czerwone zabarwienie i ciemnobrunatny strąt. Alkohol rozpuszcza go nadając całemu płynowi zabarwienie czerwone Ilościowo lewulozę oznacza się w polarymetrze przez pomnożenie odczytanego wyniku przez 0,57. Ponieważ w tym wykonaniu próby lewulozowej cukromocz pojawia się w 10% także u osób zdrowych, przeto Hohlweg poleca podawać tylko 50,0 lewulozy. Jeżeli wynik jest ujemny, podaje on w następnych dniach 75,0 i dopiero w razie ponownego ujemnego wyniku 100g. Ze względu na to, że na wynik próby wywiera duży wpływ tzw. próg cukrowy nerek, poleca się badanie moczu zastępować przez oznaczanie cukru w krwi na czczo i co. 20-30 minut przez 4 godziny po podaniu 50,0 lewulozy w szklance herbaty. U osób zdrowych krzywa cukru całkowitego (glukozy razem z lewulozą) w krwi jest prawie zupełnie płaska. Osiąga swój szczyt przeważnie już po 1/2 godziny, a po 2-3 godzinach wraca do poziomu pierwotnego. Natomiast w przypadkach uszkodzenia miąższu wątroby krzywa przebiega wysoko i wraca do poziomu pierwotnego później niż u osób zdrowych. W tej odmianie próba lewulozowa jest pewniejsza i czulsza niż gdy wynik ocenia się na podstawie badania moczu. Jeszcze pewniejsza jes t próba, gdy zamiast oznaczania krzywej cukru całkowitego w krwi po podaniu na czczo 50,0 lewulozy bada się przebieg krzywej lewulozy, zdarza się bowiem że zwiększona ilość Iewulozy w krwi, zależna od upośledzenia zdolności wątroby do przyswajania tego cukru, nie będzie wykryta, jeżeli poziom glukozy w krwi jest niski. W niewydolności wątroby wzrost krzywej lewulozy po godzinie wynosi 30 mg lub więcej, a po 2 godzinach 15 mg lub więcej. 2. Prób galaktozowa Bauera [hasła pokrewne: sklep rehabilitacyjny, fizjoterapia warszawa, ortopeda Wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia warszawa ortopeda Wrocław sklep rehabilitacyjny

Posted by on 13 marca 2018

III. Próba lewulozowa Straussa Próba lewulozowa Straussa opiera się na zdolności wątroby do przemiany lewulozy na glikogen i na badaniu moczu co do cukru po podaniu na czczo lewulozy. Strauss poleca podawać 100/0 lewulozy w 300 ml herbaty z 5-8 kroplami 100/0 kokainy, która ma zapobiec wymiotom. Mocz bada się próbą Seliwanową przed podaniem Iewulozy i co 2 godziny przez następne 6 godzin. W chorobach wątroby, zwłaszcza w marskości i w zapaleniu miąższowym, cukromocz stwierdza się w próbie Straussa prawie w 1000/0. Próbę Seliwanowa wykonuje się w sposób następujący: do moczu dodaje się równą objętość 250/0 kwasu solnego i kilka kryształów resorcyny. W obecności lewulozy powstaje przy ogrzaniu czerwone zabarwienie i ciemnobrunatny strąt. Alkohol rozpuszcza go nadając całemu płynowi zabarwienie czerwone Ilościowo lewulozę oznacza się w polarymetrze przez pomnożenie odczytanego wyniku przez 0,57. Ponieważ w tym wykonaniu próby lewulozowej cukromocz pojawia się w 10% także u osób zdrowych, przeto Hohlweg poleca podawać tylko 50,0 lewulozy. Jeżeli wynik jest ujemny, podaje on w następnych dniach 75,0 i dopiero w razie ponownego ujemnego wyniku 100g. Ze względu na to, że na wynik próby wywiera duży wpływ tzw. próg cukrowy nerek, poleca się badanie moczu zastępować przez oznaczanie cukru w krwi na czczo i co. 20-30 minut przez 4 godziny po podaniu 50,0 lewulozy w szklance herbaty. U osób zdrowych krzywa cukru całkowitego (glukozy razem z lewulozą) w krwi jest prawie zupełnie płaska. Osiąga swój szczyt przeważnie już po 1/2 godziny, a po 2-3 godzinach wraca do poziomu pierwotnego. Natomiast w przypadkach uszkodzenia miąższu wątroby krzywa przebiega wysoko i wraca do poziomu pierwotnego później niż u osób zdrowych. W tej odmianie próba lewulozowa jest pewniejsza i czulsza niż gdy wynik ocenia się na podstawie badania moczu. Jeszcze pewniejsza jes t próba, gdy zamiast oznaczania krzywej cukru całkowitego w krwi po podaniu na czczo 50,0 lewulozy bada się przebieg krzywej lewulozy, zdarza się bowiem że zwiększona ilość Iewulozy w krwi, zależna od upośledzenia zdolności wątroby do przyswajania tego cukru, nie będzie wykryta, jeżeli poziom glukozy w krwi jest niski. W niewydolności wątroby wzrost krzywej lewulozy po godzinie wynosi 30 mg lub więcej, a po 2 godzinach 15 mg lub więcej. 2. Prób galaktozowa Bauera [hasła pokrewne: sklep rehabilitacyjny, fizjoterapia warszawa, ortopeda Wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia warszawa ortopeda Wrocław sklep rehabilitacyjny