Posted by on 16 grudnia 2018

Problem zachęcania klasy do uczenia się nie może być rozwiązany jednak jedynie przez ujmowanie pojęciowe i organizowanie treści nauczania przedmiotów w całości bardziej pełno znaczne. Snygg i Combs krytykują jedno i drugie podejście: całościowe i podejście z punktu widzenia sprawności i wiadomości, jako zbyt powierzchowne. Wykres 9-2 obrazuje te poglądy. Góry diagram ilustruje całe fenomenologiczne pole zjawisk, czyli świat osobisty jednostki. Drugi przedstawia tylko zewnętrzną część tego pola, a trzeci pokazuje, jak pole zewnętrzne jest podzielone pomiędzy różne pola przedmiotów nauczanych w szkołach. Ten trzeci diagram przedstawia podejście stosowane przez nauczycieli zwolenników uczenia umiejętności i wiadomości. Jak wykazali Snygg i Combs, wychowawcy uświadamiają sobie od pewnego czasu, że w tradycyjnym programie nauczania jest wiele luk i niekonsekwencji, szukają, więc sposobu zaradzenia tym brakom przez opracowanie programu, który wi że różne dziedziny nauki i pokazuje uczniom ich istotną jedność – całościowe ujęcie. [więcej w: calsin duo, cholangiografia, supremin ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo cholangiografia supremin ulotka

Posted by on 16 grudnia 2018

Problem zachęcania klasy do uczenia się nie może być rozwiązany jednak jedynie przez ujmowanie pojęciowe i organizowanie treści nauczania przedmiotów w całości bardziej pełno znaczne. Snygg i Combs krytykują jedno i drugie podejście: całościowe i podejście z punktu widzenia sprawności i wiadomości, jako zbyt powierzchowne. Wykres 9-2 obrazuje te poglądy. Góry diagram ilustruje całe fenomenologiczne pole zjawisk, czyli świat osobisty jednostki. Drugi przedstawia tylko zewnętrzną część tego pola, a trzeci pokazuje, jak pole zewnętrzne jest podzielone pomiędzy różne pola przedmiotów nauczanych w szkołach. Ten trzeci diagram przedstawia podejście stosowane przez nauczycieli zwolenników uczenia umiejętności i wiadomości. Jak wykazali Snygg i Combs, wychowawcy uświadamiają sobie od pewnego czasu, że w tradycyjnym programie nauczania jest wiele luk i niekonsekwencji, szukają, więc sposobu zaradzenia tym brakom przez opracowanie programu, który wi że różne dziedziny nauki i pokazuje uczniom ich istotną jedność – całościowe ujęcie. [więcej w: calsin duo, cholangiografia, supremin ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo cholangiografia supremin ulotka