Posted by on 4 września 2019

Mikroskopia elektronowa nie wykazała żadnych nieprawidłowości morfologicznych w mitochondriach komórek LLC-PK1, które transfekowano mutantem EHHADH (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Rysunek 3. Rysunek 3. Wyniki badań funkcjonalnych w kulturze komórkowej. Panel A pokazuje wyniki badań transportowych w indukowalnych, trwale transfekowanych komórkach LLC-PK1 eksprymujących nie zmutowany lub zmutowany EHHADH. Komórki hodowano na przepuszczalnych nośnikach, a niemetabolizowalny zastępczy metylo-.-D-glukozyd glukozy stosowano jako substrat dla transportowanego glukozą Na +. Komórki nadeksprymujące zmutowany EHHADH wykazywały znacznie zmniejszoną zdolność transportową w porównaniu z komórkami nadmiernie eksprymującymi niezmutowane białko. I słupki wskazują błędy standardowe (SE). Panel B przedstawia wyniki eksperymentu respirometrycznego o wysokiej rozdzielczości w indukowalnych, trwale transfekowanych komórkach LLC-PK1 eksprymujących nie zmutowany lub zmutowany EHHADH. Zużycie tlenu w mitochondriach zostało określone jako pośrednia miara fosforylacji oksydacyjnej. W nienaruszonych komórkach nie zaobserwowano znaczących różnic w oddychaniu endogennym. Po permeabilizacji błony komórkowej digitoniną i dodaniu nasycających substratów dla kompleksu I, kompleksu II i difosforanu adenozyny, komórki eksprymujące zmutowany EHHADH miały znacznie zmniejszoną zdolność do oksydacyjnej fosforylacji (P <0,001). Po zahamowaniu syntazy ATP (z oligomycyną) i rozłączeniu (z fenylohydrazonem p-trifluorometoksykarbonylo-fenylu [FCCP]), różnica w zużyciu tlenu została zniesiona, co wskazuje na dysfunkcje w produkcji ATP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział Metody i Rys. S4 w Dodatku uzupełniającym. Wartości to średnie . SE, znormalizowane do aktywności syntazy cytrynianowej (CS). Panel C pokazuje wyniki koimmunoprecypitacji EHHADH z HADHA i HADHB (hydrataacyna-koenzym A [CoA] dehydrogenaza-3-ketoacylo-CoA tiolaza-enoilo-CoA, hydrataza) z zastosowaniem przeciwciała anty-HADHB. Immunoblotting przeciwko EHHADH wykazał wyraźne pasmo dla mutanta EHHADH, co wskazuje, że zmutowane białko jest włączone do mitochondrialnego trifunkcyjnego enzymu, podczas gdy brak pasma dla niezmutowanego białka wskazuje na nieznaczne inkorporowanie. Immunoblot wobec białka HADHB i jego znanego interle- tora, HADHA, wykazywał podobne natężenia w komórkach LLC-PK1 eksprymujących niezmutujący EHHADH i wyrażających zmutowany EHHADH. Panel D pokazuje proponowany model dominującego negatywnego wpływu zmutowanego peroksysomalnego L-bifunkcyjnego enzymu (L-PBE) (EHHADH) rozrywającego mitochondrialny trifunkcyjny hetero-oktamer białka (złożony z HADHA i HADHB) w kanaliku bliższym nerki. Glukoza jest reabsorbowana z membran od strony światła (po stronie moczu) do boczno-bocznych (po stronie krwi) i nie jest wykorzystywana do produkcji energii [podobne: supremin ulotka, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów, forum krzyżówkowicza ]

 1. Glyph
  11 stycznia 2019

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 2. Gabriel
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: oxandrolon[…]

 3. Iwo
  15 stycznia 2019

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 4. Glyph
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: arimidex[…]

 5. Bearded Angler
  19 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 6. Psycho Thinker
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: skóra[…]

 7. Nacho
  23 stycznia 2019

  Bo lubię owoce… Jeść

Powiązane tematy z artykułem: forum krzyżówkowicza forum krzyżówkowicza tylko dla orłów supremin ulotka

Posted by on 4 września 2019

Mikroskopia elektronowa nie wykazała żadnych nieprawidłowości morfologicznych w mitochondriach komórek LLC-PK1, które transfekowano mutantem EHHADH (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Rysunek 3. Rysunek 3. Wyniki badań funkcjonalnych w kulturze komórkowej. Panel A pokazuje wyniki badań transportowych w indukowalnych, trwale transfekowanych komórkach LLC-PK1 eksprymujących nie zmutowany lub zmutowany EHHADH. Komórki hodowano na przepuszczalnych nośnikach, a niemetabolizowalny zastępczy metylo-.-D-glukozyd glukozy stosowano jako substrat dla transportowanego glukozą Na +. Komórki nadeksprymujące zmutowany EHHADH wykazywały znacznie zmniejszoną zdolność transportową w porównaniu z komórkami nadmiernie eksprymującymi niezmutowane białko. I słupki wskazują błędy standardowe (SE). Panel B przedstawia wyniki eksperymentu respirometrycznego o wysokiej rozdzielczości w indukowalnych, trwale transfekowanych komórkach LLC-PK1 eksprymujących nie zmutowany lub zmutowany EHHADH. Zużycie tlenu w mitochondriach zostało określone jako pośrednia miara fosforylacji oksydacyjnej. W nienaruszonych komórkach nie zaobserwowano znaczących różnic w oddychaniu endogennym. Po permeabilizacji błony komórkowej digitoniną i dodaniu nasycających substratów dla kompleksu I, kompleksu II i difosforanu adenozyny, komórki eksprymujące zmutowany EHHADH miały znacznie zmniejszoną zdolność do oksydacyjnej fosforylacji (P <0,001). Po zahamowaniu syntazy ATP (z oligomycyną) i rozłączeniu (z fenylohydrazonem p-trifluorometoksykarbonylo-fenylu [FCCP]), różnica w zużyciu tlenu została zniesiona, co wskazuje na dysfunkcje w produkcji ATP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział Metody i Rys. S4 w Dodatku uzupełniającym. Wartości to średnie . SE, znormalizowane do aktywności syntazy cytrynianowej (CS). Panel C pokazuje wyniki koimmunoprecypitacji EHHADH z HADHA i HADHB (hydrataacyna-koenzym A [CoA] dehydrogenaza-3-ketoacylo-CoA tiolaza-enoilo-CoA, hydrataza) z zastosowaniem przeciwciała anty-HADHB. Immunoblotting przeciwko EHHADH wykazał wyraźne pasmo dla mutanta EHHADH, co wskazuje, że zmutowane białko jest włączone do mitochondrialnego trifunkcyjnego enzymu, podczas gdy brak pasma dla niezmutowanego białka wskazuje na nieznaczne inkorporowanie. Immunoblot wobec białka HADHB i jego znanego interle- tora, HADHA, wykazywał podobne natężenia w komórkach LLC-PK1 eksprymujących niezmutujący EHHADH i wyrażających zmutowany EHHADH. Panel D pokazuje proponowany model dominującego negatywnego wpływu zmutowanego peroksysomalnego L-bifunkcyjnego enzymu (L-PBE) (EHHADH) rozrywającego mitochondrialny trifunkcyjny hetero-oktamer białka (złożony z HADHA i HADHB) w kanaliku bliższym nerki. Glukoza jest reabsorbowana z membran od strony światła (po stronie moczu) do boczno-bocznych (po stronie krwi) i nie jest wykorzystywana do produkcji energii [podobne: supremin ulotka, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów, forum krzyżówkowicza ]

 1. Glyph
  11 stycznia 2019

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 2. Gabriel
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: oxandrolon[…]

 3. Iwo
  15 stycznia 2019

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 4. Glyph
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: arimidex[…]

 5. Bearded Angler
  19 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 6. Psycho Thinker
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: skóra[…]

 7. Nacho
  23 stycznia 2019

  Bo lubię owoce… Jeść

Powiązane tematy z artykułem: forum krzyżówkowicza forum krzyżówkowicza tylko dla orłów supremin ulotka