Posted by on 3 września 2019

Następnie przebadaliśmy markery dysfunkcji mitochondriów w tym modelu nokautu. Dysfunkcjom mitochondrialnym często towarzyszy zwiększone wydalanie półproduktów energetycznych, takich jak mleczan i 3-hydroksymaślan, oraz upośledzenie cyklu kwasu trójkarboksylowego, z akumulacją kwasu bursztynowego, kwasu fumarowego, kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego. Ponadto, gdy zaburzona jest fosforylacja oksydacyjna, komórki wykazują zwiększoną glikolizę, co powoduje podwyższenie poziomu glikolitycznych produktów pośrednich (np. Kwasu glicerynowego), jak również zmieniony stosunek mleczan: pirogronian. Jednakże u myszy z knockoutem Ehhadh wydalanie z moczem tych związków organicznych było prawidłowe (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym), a stosunek mleczan: pirogronian (zarówno z mleczanem, jak i pirogronianem mierzonym w mikromolach na milimol kreatyniny) był podobny do tego u myszy kontrolnych (1,33 . 0,35 u myszy Ehhadh – / – i 1,55 . 0,26 u myszy kontrolnych, P = 0,62). Podsumowując, dane te wskazują, że brak EHHADH nie miał znaczącego wpływu na funkcjonowanie mitochondriów i sugeruje, że błędne przypisywanie zmutowanego EHHADH do mitochondriów, w dominujący negatywny sposób, jest mechanizmem powodującym chorobę. Dyskusja
Zespół nerkowy Fanconiego obejmuje heterogenną grupę zaburzeń charakteryzujących się proksymalną dysfunkcją kanalikową, prowadzącą do uogólnionej aminoacydurii, glukozurii, fosfaturji, białkomoczu o małej masie cząsteczkowej i kwasicą metaboliczną spowodowaną stratami kwaśnego węglanu nerkowego.19 Gdy zespół nerkowy Fanconiego pojawia się w wyniku wielosystemowego choroby, wczesna diagnoza może ułatwić terapię ukierunkowaną na podstawowy defekt.20 Gdy jednak zespół Fanconiego jest izolowany, leczenie jest w dużej mierze symptomatyczne, ponieważ podstawowy defekt jest ogólnie nieznany. Wyjątki obejmują zaburzenia genetyczne powodujące częściowy zespół Fanconiego4,21 (np. Glukozurię nerkową spowodowaną przez bialleliczne mutacje SGLT222 i fosfaturię związaną z autosomalnym recesywnym niedoborem transportu fosforanu23). Nasze badanie wyjaśnia molekularne podstawy zespołu Fanconiego w rodzinie.
Z czasem zaproponowano kilka hipotez dotyczących defektu proksymalnej funkcji kanalików w zespole Fanconiego, w tym zmian w płynności błony, zwiększonej przepuszczalności parakomórkowej ze zwiększonym przepływem wstecznym, zmniejszonego pobierania światła w świetle i zmniejszonego transportu podstawno-bocznego z wnętrza komórki do krwi lub zwiększenia cofają się od krwi w kierunku komórek.24 W zespole Fanconiego spowodowanym chorobą ogólnoustrojową komórki kanalików nerkowych mogą być niszczone bezpośrednio. W izolowanym zespole Fanconiego wynikającym z defektu genetycznego, wytwarzanie energii w proksymalnych komórkach kanalików może być upośledzone, co utrudnia zdolność do reabsorpcji białek o małej masie cząsteczkowej.
Zadziwiająco, komórki proksymalnej rurki nie używają glukozy do produkcji energii25; Utlenianie kwasów tłuszczowych jest głównym źródłem energii
[podobne: cholangiografia, gastrobonisol, supremin ulotka ]

 1. Dredd
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Mleko jaglane[…]

 2. Nessie
  15 stycznia 2019

  Sporo ciekawych informacji

 3. Malwina
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet logopedyczny[…]

 4. Slow Trot
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 5. Daniel
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry dentysta[…]

 6. Oliver
  23 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia gastrobonisol supremin ulotka

Posted by on 3 września 2019

Następnie przebadaliśmy markery dysfunkcji mitochondriów w tym modelu nokautu. Dysfunkcjom mitochondrialnym często towarzyszy zwiększone wydalanie półproduktów energetycznych, takich jak mleczan i 3-hydroksymaślan, oraz upośledzenie cyklu kwasu trójkarboksylowego, z akumulacją kwasu bursztynowego, kwasu fumarowego, kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego. Ponadto, gdy zaburzona jest fosforylacja oksydacyjna, komórki wykazują zwiększoną glikolizę, co powoduje podwyższenie poziomu glikolitycznych produktów pośrednich (np. Kwasu glicerynowego), jak również zmieniony stosunek mleczan: pirogronian. Jednakże u myszy z knockoutem Ehhadh wydalanie z moczem tych związków organicznych było prawidłowe (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym), a stosunek mleczan: pirogronian (zarówno z mleczanem, jak i pirogronianem mierzonym w mikromolach na milimol kreatyniny) był podobny do tego u myszy kontrolnych (1,33 . 0,35 u myszy Ehhadh – / – i 1,55 . 0,26 u myszy kontrolnych, P = 0,62). Podsumowując, dane te wskazują, że brak EHHADH nie miał znaczącego wpływu na funkcjonowanie mitochondriów i sugeruje, że błędne przypisywanie zmutowanego EHHADH do mitochondriów, w dominujący negatywny sposób, jest mechanizmem powodującym chorobę. Dyskusja
Zespół nerkowy Fanconiego obejmuje heterogenną grupę zaburzeń charakteryzujących się proksymalną dysfunkcją kanalikową, prowadzącą do uogólnionej aminoacydurii, glukozurii, fosfaturji, białkomoczu o małej masie cząsteczkowej i kwasicą metaboliczną spowodowaną stratami kwaśnego węglanu nerkowego.19 Gdy zespół nerkowy Fanconiego pojawia się w wyniku wielosystemowego choroby, wczesna diagnoza może ułatwić terapię ukierunkowaną na podstawowy defekt.20 Gdy jednak zespół Fanconiego jest izolowany, leczenie jest w dużej mierze symptomatyczne, ponieważ podstawowy defekt jest ogólnie nieznany. Wyjątki obejmują zaburzenia genetyczne powodujące częściowy zespół Fanconiego4,21 (np. Glukozurię nerkową spowodowaną przez bialleliczne mutacje SGLT222 i fosfaturię związaną z autosomalnym recesywnym niedoborem transportu fosforanu23). Nasze badanie wyjaśnia molekularne podstawy zespołu Fanconiego w rodzinie.
Z czasem zaproponowano kilka hipotez dotyczących defektu proksymalnej funkcji kanalików w zespole Fanconiego, w tym zmian w płynności błony, zwiększonej przepuszczalności parakomórkowej ze zwiększonym przepływem wstecznym, zmniejszonego pobierania światła w świetle i zmniejszonego transportu podstawno-bocznego z wnętrza komórki do krwi lub zwiększenia cofają się od krwi w kierunku komórek.24 W zespole Fanconiego spowodowanym chorobą ogólnoustrojową komórki kanalików nerkowych mogą być niszczone bezpośrednio. W izolowanym zespole Fanconiego wynikającym z defektu genetycznego, wytwarzanie energii w proksymalnych komórkach kanalików może być upośledzone, co utrudnia zdolność do reabsorpcji białek o małej masie cząsteczkowej.
Zadziwiająco, komórki proksymalnej rurki nie używają glukozy do produkcji energii25; Utlenianie kwasów tłuszczowych jest głównym źródłem energii
[podobne: cholangiografia, gastrobonisol, supremin ulotka ]

 1. Dredd
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Mleko jaglane[…]

 2. Nessie
  15 stycznia 2019

  Sporo ciekawych informacji

 3. Malwina
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet logopedyczny[…]

 4. Slow Trot
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 5. Daniel
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry dentysta[…]

 6. Oliver
  23 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia gastrobonisol supremin ulotka