Posted by on 10 września 2018

Z możliwym wyjątkiem badań metforminy i insuliny, 7 najczęściej zgłaszanych badań oceniających wpływ na układ sercowo-naczyniowy wyników określonych strategii obniżania stężenia glukozy lub leków było niewystarczająco zasilanych lub nie wykazało znaczących korzyści sercowo-naczyniowych8-10 lub zwiększonego ryzyka śmierć11 lub niewydolność serca.12-15 Dlatego nadal istnieje silna kliniczna potrzeba zidentyfikowania środków przeciwhiperglikemicznych, które są co najmniej bezpieczne i mogą potencjalnie zmniejszyć powikłania sercowo-naczyniowe. Co więcej, w 2008 r. Agencja ds. Żywności i Leków oraz Europejska Agencja Leków zmieniły jednocześnie procedury zatwierdzania wszystkich nowych terapii obniżających stężenie glukozy, aby wymagały wykazania bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego. Saksagliptyna (Onglyza, AstraZeneca i Bristol-Myers Sąuibb) jest selektywnym inhibitorem peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4). 17 W badaniach fazy 2-3 leczenie saksagliptyną poprawiło kontrolę glikemii w porównaniu z placebo, aw analizach połączonych zmniejszyło ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.18 Saksagliptynowa ocena wyników naczyniowych zarejestrowanych u pacjentów z cukrzycą (SAVOR) -Transboliza w mięśniu sercowym Roztwór zawału (TIMI) 53 zaprojektowano w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności saksagliptyny w odniesieniu do wyników sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą, u których występuje ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Metody
Przestudiuj badanie
SAVOR-TIMI 53 był wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo testem fazy 4. Badanie przeprowadziliśmy w 788 lokalizacjach w 26 krajach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). 19 Badanie zostało sponsorowane przez AstraZeneca i Bristol-Myers Squibb i zaprojektowane przez TIMI Study Group i Hadassah Medical Organisation we współpracy ze sponsorami, którzy zapewnili wsparcie monitorowania i przekazali darowiznę. Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie komisje etyczne we wszystkich uczestniczących ośrodkach. Surową bazę danych dostarczono do grupy badawczej TIMI, która niezależnie od sponsora, przeprowadzała analizy danych pod kierunkiem jednego z autorów akademickich zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem analizy statystycznej (patrz protokół badania dostępny na stronie). Pierwsi autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu, a grupa analityczna TIMI przygotowała kolejne wersje i podjęła decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Członkowie TIMI Study Group i Hadassah Medical Organisation ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz za wierność tego raportu w protokole.
Badana populacja
Kwalifikujący się pacjenci mieli udokumentowaną historię udokumentowanej cukrzycy typu 2, poziom hemoglobiny glikowanej od 6,5% do 12,0% oraz historię przebytej choroby sercowo-naczyniowej lub wielu czynników ryzyka choroby naczyniowej.
[podobne: cholangiografia, przychodnia na batorego, rehabilitacja prądy ]

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia przychodnia na batorego rehabilitacja prądy

Posted by on 10 września 2018

Z możliwym wyjątkiem badań metforminy i insuliny, 7 najczęściej zgłaszanych badań oceniających wpływ na układ sercowo-naczyniowy wyników określonych strategii obniżania stężenia glukozy lub leków było niewystarczająco zasilanych lub nie wykazało znaczących korzyści sercowo-naczyniowych8-10 lub zwiększonego ryzyka śmierć11 lub niewydolność serca.12-15 Dlatego nadal istnieje silna kliniczna potrzeba zidentyfikowania środków przeciwhiperglikemicznych, które są co najmniej bezpieczne i mogą potencjalnie zmniejszyć powikłania sercowo-naczyniowe. Co więcej, w 2008 r. Agencja ds. Żywności i Leków oraz Europejska Agencja Leków zmieniły jednocześnie procedury zatwierdzania wszystkich nowych terapii obniżających stężenie glukozy, aby wymagały wykazania bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego. Saksagliptyna (Onglyza, AstraZeneca i Bristol-Myers Sąuibb) jest selektywnym inhibitorem peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4). 17 W badaniach fazy 2-3 leczenie saksagliptyną poprawiło kontrolę glikemii w porównaniu z placebo, aw analizach połączonych zmniejszyło ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.18 Saksagliptynowa ocena wyników naczyniowych zarejestrowanych u pacjentów z cukrzycą (SAVOR) -Transboliza w mięśniu sercowym Roztwór zawału (TIMI) 53 zaprojektowano w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności saksagliptyny w odniesieniu do wyników sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą, u których występuje ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Metody
Przestudiuj badanie
SAVOR-TIMI 53 był wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo testem fazy 4. Badanie przeprowadziliśmy w 788 lokalizacjach w 26 krajach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). 19 Badanie zostało sponsorowane przez AstraZeneca i Bristol-Myers Squibb i zaprojektowane przez TIMI Study Group i Hadassah Medical Organisation we współpracy ze sponsorami, którzy zapewnili wsparcie monitorowania i przekazali darowiznę. Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie komisje etyczne we wszystkich uczestniczących ośrodkach. Surową bazę danych dostarczono do grupy badawczej TIMI, która niezależnie od sponsora, przeprowadzała analizy danych pod kierunkiem jednego z autorów akademickich zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem analizy statystycznej (patrz protokół badania dostępny na stronie). Pierwsi autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu, a grupa analityczna TIMI przygotowała kolejne wersje i podjęła decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Członkowie TIMI Study Group i Hadassah Medical Organisation ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz za wierność tego raportu w protokole.
Badana populacja
Kwalifikujący się pacjenci mieli udokumentowaną historię udokumentowanej cukrzycy typu 2, poziom hemoglobiny glikowanej od 6,5% do 12,0% oraz historię przebytej choroby sercowo-naczyniowej lub wielu czynników ryzyka choroby naczyniowej.
[podobne: cholangiografia, przychodnia na batorego, rehabilitacja prądy ]

Powiązane tematy z artykułem: cholangiografia przychodnia na batorego rehabilitacja prądy