Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Spośród 750 przeanalizowanych kluczowych procesów 10 (1%) wymagało przeglądu eksperckiego w tym celu, a wszyscy recenzenci uzyskali pełną zgodę natychmiast po odtworzeniu wideo. W przypadku 15% danych losowo wybranych do

Mutacje Loss-of-Function w APOC3 i ryzyko niedokrwiennej choroby naczyniowej AD 7

Wrz. 1, 2019 by

Częstość występowania innych znanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego była podobna w przypadku heterozygot i bez cech mutacji APOC3 (Tabela S4 w dodatkowym dodatku), potwierdzając, że skojarzenia genotypu APOC3 z ryzykiem niedokrwiennej

Mutacje Loss-of-Function w APOC3 i ryzyko niedokrwiennej choroby naczyniowej AD 5

Wrz. 1, 2019 by

Średni okres obserwacji (od urodzenia lub założenia Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów) wynosił 34 lata. Obserwowany współczynnik ryzyka dla ryzyka naczyniowego związanego z przyrostem o jednostkę w poziomach triglicerydów poddanych transformacji

Wrażliwość genetyczna na astmę – nadreaktywność oskrzeli u matczynego genetyka atopii

Wrz. 1, 2019 by

Nadreaktywność oskrzeli jest podstawową cechą astmy uważanej za składnik dziedziczny.1 Badania podłużne u dzieci wykazują, że nadreaktywność oskrzeli poprzedza astmę i jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy.2.3 Badania na ludziach i