Stopniowo coraz bardziej jednak doceniamy znaczenie prawa gotowosci

Lut. 13, 2019 by

Stopniowo coraz bardziej jednak doceniamy znaczenie prawa gotowości. W wielu szkołach w klasach pierwszych opóźnia się rozpoczęcie nauki czytania tych dzieci, które w badaniach przeprowadzanych za pomocą znormalizowanych testów nie

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego

Lut. 12, 2019 by

W zespole nerkowym Fanconiego dysfunkcja w proksymalnych komórkach kanalikowych prowadzi do utraty nerek wody, elektrolitów i składników odżywczych o niskiej masie cząsteczkowej. W przypadku większości izolowanych zespołów Fanconiego przyczyna genetyczna

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego AD 4

Lut. 11, 2019 by

Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny, okręgi członków rodziny żeńskich, stałe symbole członków rodziny z zespołem Fanconiego i symbole z ukośnikami zmarłych członków rodziny. DNA wskazuje, że osoba wniosła wkład w

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2

Lut. 10, 2019 by

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe i skuteczność wielu obecnych środków przeciwhiperglikemicznych, w tym saksagliptyny, inhibitora peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4), są niejasne. Metody My losowo przydzieliliśmy 16 492 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 5

Lut. 9, 2019 by

W szczególności, znacznie więcej pacjentów w grupie otrzymującej saksagliptynę niż w grupie placebo miało poziom hemoglobiny glikowanej mniejszy niż 7% pod koniec okresu leczenia (36,2% wobec 27,9%, P <0,001) (Tabela

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu

Lut. 6, 2019 by

Kryzys w salach operacyjnych (np. Masywny krwotok i zatrzymanie akcji serca) są czynnikami o dużym ryzyku, stresującymi, które wymagają szybkiej i skoordynowanej opieki w krytycznym momencie. Zgłaszana częstość występowania może

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA ad 7

Lut. 4, 2019 by

71 000 hospitalizowanych przez norowirusy hospitalizacji w Stanach Zjednoczonych występowało corocznie od 1996 r. do 2007 r., w tym 18 000 hospitalizacji rocznie wśród dzieci poniżej 5 lat23 – liczba

Świadczenia na rzecz społeczności z amerykańskich szpitali zwolnionych z podatku cd

Lut. 2, 2019 by

Dla celów porównywalności standaryzowaliśmy każdy środek, dzieląc zgłaszane wydatki szpitala przez jego własne całkowite koszty operacyjne, jak podano w formularzu 990. Ponieważ Harmonogram H jest nowym źródłem danych szpitalnych, podjęliśmy

Mity, domniemania i fakty dotyczące otyłości ad 6

Lut. 2, 2019 by

Jednak taka strategia jest często przedstawiana tak, jakby miała skutki w izolacji, a nawet wśród osób nie uczestniczących w programach odchudzających. Musimy uznać, że dowody na to, że technika jest

50-letnie trendy dotyczące śmiertelności związanej z paleniem w Stanach Zjednoczonych ad 9

Lut. 1, 2019 by

Palenie i zdrowie: raport Komitetu Doradczego do lekarza ogólnego służby zdrowia publicznego. Waszyngton, DC: Departament Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej, 1964: 387. (Publikacja PHS nr 1103.) 8. Hammond EC, Róg