otwór w blonie bebenkowej

wrz. 18, 2019 by

W innych znowu przypadkach stwierdzono znaczną poprawę słuchu po zarośnięciu otworu w błonie bębenkowej. Aby się przekonać, jaki wpływ może wywierać zarośnięcie otworu w błonie bębenkowej na słuch, na otwór

W operacji doszczetnej usuwamy tylna i górna sciane kostnego przewodu sluchowego

wrz. 17, 2019 by

W tych przypadkach, w których błona bębenkowa i kosteczki słuchowe są zachowane, a zniszczenie dotyczy części miękkich, natomiast zniszczenie kości ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa z otworem, wykonujemy tzw. operację

Po usunieciu objawów wstrzasu polecamy sporzadzenie zdjecia stereoskopowego

wrz. 15, 2019 by

OTWARTE ZLAMANIA KOSCI PODUDZIA

wrz. 13, 2019 by

OTWARTE ZŁAMANIA KOŚCI PODUDZIA Przed przystąpieniem do leczenia musimy przypomnieć sobie 6 zasad głównych leczenia złamań otwartych: L Na pierwszy plan wysuwa się wycięcie rany; nastawienie schodzi na plan drugi.

Po stwierdzeniu na ekranie, ze ustawienie odlamów jest dobre

wrz. 12, 2019 by

Gotowosc do uczenia sie jest rzeczywiscie u dzieci bardzo zmienna

wrz. 8, 2019 by

Gotowość do uczenia się jest rzeczywiście u dzieci bardzo zmienna. Nikt nie uczy się w jednakowym tempie; w każdej krzywej obrazującej jakiś dłuższy okres uczenia się znajdujemy fazy wznoszenia się,

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego

wrz. 5, 2019 by

W zespole nerkowym Fanconiego dysfunkcja w proksymalnych komórkach kanalikowych prowadzi do utraty nerek wody, elektrolitów i składników odżywczych o niskiej masie cząsteczkowej. W przypadku większości izolowanych zespołów Fanconiego przyczyna genetyczna

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 2

wrz. 2, 2019 by

Z możliwym wyjątkiem badań metforminy i insuliny, 7 najczęściej zgłaszanych badań oceniających wpływ na układ sercowo-naczyniowy wyników określonych strategii obniżania stężenia glukozy lub leków było niewystarczająco zasilanych lub nie wykazało

50-letnie trendy dotyczące śmiertelności związanej z paleniem w Stanach Zjednoczonych ad 6

wrz. 1, 2019 by

Silne odwrotne relacje zaobserwowano również między latami od zakończenia i śmierci z tych punktów końcowych (tabele od S6 do S13 w dodatkowym dodatku). Analizy wrażliwości Poziom wykształcenia istotnie zmodyfikował związek

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA ad 5

wrz. 1, 2019 by

Odbywające się w Norovirus wizyty w oddziałach ratunkowych w 2009 i 2010 r. Miały miejsce w wysokości 146,7 i 134,3 na 10 000 dzieci w wieku poniżej 5 lat (średnia