50-letnie trendy dotyczące śmiertelności związanej z paleniem w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Wśród kobiet palących odnotowano duży wzrost (o 16,8 punktu) zgonów z powodu raka płuca w całym 50-letnim okresie, z których około połowa wystąpiła w ciągu ostatnich 20 lat (Tabela 2).

Świadczenia na rzecz społeczności z amerykańskich szpitali zwolnionych z podatku ad 5

Wrz. 1, 2019 by

W przypadku modelu opieki nad pacjentem koszty szpitala były dodatnio związane jedynie z wymogami dotyczącymi zgłaszania korzyści dla społeczności na poziomie państwa. W modelu społeczno-usługowym wydatki szpitalne były pozytywnie powiązane

Mity, domniemania i fakty dotyczące otyłości cd

Wrz. 1, 2019 by

9,7% z dietami o niskiej energii), nie było znaczącej różnicy między dietą o bardzo niskiej energii a dietą o niskiej energii w odniesieniu do utraty masy ciała pod koniec długotrwałej

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA ad 7

Wrz. 1, 2019 by

71 000 hospitalizowanych przez norowirusy hospitalizacji w Stanach Zjednoczonych występowało corocznie od 1996 r. do 2007 r., w tym 18 000 hospitalizacji rocznie wśród dzieci poniżej 5 lat23 – liczba

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA

Wrz. 1, 2019 by

Ostre zapalenie żołądka i jelit związane z Norowirusami charakteryzuje się nagłym początkiem intensywnych wymiotów i odwodnienia biegunki, trwającymi zwykle od do 3 dni, przy wysokich wskaźnikach przenoszenia u osób w

Oparta na symulacji próba list kontrolnych dotyczących chirurgii i kryzysu

Wrz. 1, 2019 by

Kryzys w salach operacyjnych (np. Masywny krwotok i zatrzymanie akcji serca) są czynnikami o dużym ryzyku, stresującymi, które wymagają szybkiej i skoordynowanej opieki w krytycznym momencie. Zgłaszana częstość występowania może

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 8

Wrz. 1, 2019 by

Co więcej, duża część pacjentów w naszym badaniu otrzymywała statyny, terapię przeciwpłytkową i środki obniżające ciśnienie krwi – terapie, które mogły złagodzić ryzyko sercowo-naczyniowe i osłabić potencjalne różnice między grupami

Zmutowane receptory androgenowe komórek raka prostaty

Wrz. 1, 2019 by

Badanie Taplin i współpracowników (wydanie z 25 maja) dostarcza mocnych dowodów potwierdzających rolę zmutowanych receptorów androgenowych w pojawieniu się raka gruczołu krokowego opornego na leczenie hormonalne. Zaskoczyło nas jednak, że

Choroba meningokokowa

Wrz. 1, 2019 by

Strach jest świetnym czynnikiem motywującym, czego przykładem są reakcje na wirusa Ebola i ludzki wirus niedoboru odporności. Wśród najbardziej przerażających bakterii najważniejszy jest meningokok, który może zabić zdrowego nastolatka w