Uszkodzenie tkanki mózgowej

Cze. 24, 2019 by

RANY POSTRZALOWE CZASZKI

Cze. 24, 2019 by

Krwawienie tamujemy elektrokoagulacja

Cze. 23, 2019 by

Krwawienie tamujemy elektrokoagulacją. Po ukończeniu zabiegu polecamy sporządzenie rentgenogramu stereoskopowego, a jeżeli nie ma tej możliwości – zdjęć w dwóch rzutach celem upewnienia się, czy wszystkie odłamki i ciała obce

Biopsja watroby

Cze. 20, 2019 by

Biopsja wątroby Biopsja wątroby polega na badaniu drobnowidowym i chemicznym kawałeczków wątroby, wydobytych za życia drogą aspiracji po nakłuciu wątroby dostatecznie grubą igłą. Do nakłucia najlepiej użyć igły Silvermana. Ma

Cewnikowanie watroby

Cze. 19, 2019 by

Badanie bioptyczne wątroby odgrywa pewną rolę nie tylko w rozpoznaniu i w leczeniu. Przyczyniło się ono prócz tego do poznania patogenezy i za życiowych zmian w wątrobie w jej chorobach,

Cholangiografia

Cze. 19, 2019 by

Cholangiografia. Przewody żółciowe nie ujawniają się podczas cholecystografii wskutek małego ich przekroju oraz przelotności wypełnienia. Celem otrzymania ich zarysów równocześnie z cholecysto- gramem Kommereli polecił w r. 1934 wykonywać zdjęcia

Mutacje Loss-of-Function w APOC3 i ryzyko niedokrwiennej choroby naczyniowej AD 3

Cze. 10, 2019 by

W trakcie obserwacji (zakończonej w maju 2011 r.) 7980 uczestników miało incydent chorobowy związany z niedokrwieniem, z których 5359 miało chorobę niedokrwienną serca. Łącząc uczestników CCHS i CGPS uzyskano 75

Mity, domniemania i fakty dotyczące otyłości cd

Cze. 5, 2019 by

9,7% z dietami o niskiej energii), nie było znaczącej różnicy między dietą o bardzo niskiej energii a dietą o niskiej energii w odniesieniu do utraty masy ciała pod koniec długotrwałej

Mity, domniemania i fakty dotyczące otyłości ad

Cze. 5, 2019 by

Odnośniki do opublikowanych badań są używane oszczędnie w niniejszym dokumencie, wraz z dokładniejszym wykazem zawartym w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Mity Tabela 1.

Świadczenia na rzecz społeczności z amerykańskich szpitali zwolnionych z podatku

Cze. 4, 2019 by

Od dawna problem polityki w Stanach Zjednoczonych dotyczy zwolnień podatkowych dla szpitali non-profit. Prawie wszystkie takie szpitale są zwolnione z podatków dochodowych, majątkowych i od sprzedaży, ponieważ kwalifikują się jako