50-letnie trendy dotyczące śmiertelności związanej z paleniem w Stanach Zjednoczonych ad 7

Lut. 1, 2019 by

Zdolność do diagnozowania POChP uległa poprawie w miarę upływu czasu 33, ale prawdopodobnie wpłynęłoby to na liczbę przeważających przypadków bardziej niż na liczbę zgonów, dla których POChP jest uważana za

50-letnie trendy dotyczące śmiertelności związanej z paleniem w Stanach Zjednoczonych ad

Lut. 1, 2019 by

Ze względu na rozkład wieku we współczesnych kohortach, analizy były ograniczone do uczestników, którzy osiągnęli wiek 55 lat lub więcej w trakcie obserwacji. Analizy CPS I oparto na 183 060

Świadczenia na rzecz społeczności z amerykańskich szpitali zwolnionych z podatku czesc 4

Lut. 1, 2019 by

Świadczenia na rzecz społeczności jako procent wydatków operacyjnych szpitala. Tabela 2 przedstawia statystyki opisowe dla zdefiniowanych przez IRS miar wspólnoty korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, szpitale badawcze wydatkowały średnio 7,5% swoich