Chwytanie krwawiacego

wrz. 16, 2019 by

Krwawienie tamujemy elektrokoagulacja

wrz. 14, 2019 by

Krwawienie tamujemy elektrokoagulacją. Po ukończeniu zabiegu polecamy sporządzenie rentgenogramu stereoskopowego, a jeżeli nie ma tej możliwości – zdjęć w dwóch rzutach celem upewnienia się, czy wszystkie odłamki i ciała obce

Bohler uwaza, ze zespalanie doszpikowe zlaman otwartych kosci podudzia przynioslo duzo szkody

wrz. 13, 2019 by

Na nie powikłany przebieg gojenia się rany możemy liczyć tylko wtedy, gdy uszkodzona kończyna zostanie dokładnie unieruchomiona. W przypadkach poszczególnych postępowanie jest zależne od okresu czasu, który upłynął od wypadku,

Rozpoczynamy jednoczesnie podawanie antybiotyków, heparyny i dwukumarolu

wrz. 12, 2019 by

Cholangiografia

wrz. 10, 2019 by

Cholangiografia. Przewody żółciowe nie ujawniają się podczas cholecystografii wskutek małego ich przekroju oraz przelotności wypełnienia. Celem otrzymania ich zarysów równocześnie z cholecysto- gramem Kommereli polecił w r. 1934 wykonywać zdjęcia

Wychowawcy moga temu zaradzic, o ile beda uwazali, ze uczenie sie jest zarówno ksztaltowaniem postaw, jak i tworzeniem pojec

wrz. 7, 2019 by

Wychowawcy mogą temu zaradzić, o ile będą uważali, że uczenie się jest zarówno kształtowaniem postaw, jak i tworzeniem pojęć. Jednostkę cechują różne postawy: postawa względem siebie, wobec społeczeństwa, przyjaciół, osób

SPOSOBY DOPOMAGANIA DZIECIOM W WYTWARZANIU POSTAW ZGODNYCH Z ZASADAMI HIGIENY PSYCHICZNEJ

wrz. 7, 2019 by

SPOSOBY DOPOMAGANIA DZIECIOM W WYTWARZANIU POSTAW ZGODNYCH Z ZASADAMI HIGIENY PSYCHICZŃEJ. Nauczyciel, który jest świadom tego, że uczenie się polega na kształtowaniu postaw (tak samo jak na nabywaniu umiejętności, wiadomości

Pod naciskiem niepokoju wazne szczególy czeste sa wykreslane z pamieci, a szczególy malo wazne nabieraja ogromnego znaczenia

wrz. 6, 2019 by

Pod naciskiem niepokoju ważne szczegóły częste są wykreślane z pamięci, a szczegóły mało ważne nabierają ogromnego znaczenia. Może wydawać się dziwne, że ludzi€ nie stają się w takim stopniu źli,

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 4

wrz. 2, 2019 by

Badacze zgłosili również każdy udokumentowany poziom glukozy we krwi niższy niż 54 mg na decylitr (3,0 mmol na litr), niezależnie od objawów. Zdarzenia hipoglikemiczne wymagające hospitalizacji również zostały sklasyfikowane osobno.

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 2

wrz. 2, 2019 by

Z możliwym wyjątkiem badań metforminy i insuliny, 7 najczęściej zgłaszanych badań oceniających wpływ na układ sercowo-naczyniowy wyników określonych strategii obniżania stężenia glukozy lub leków było niewystarczająco zasilanych lub nie wykazało