plat skórno-kostny zawierajacy ognisko urazu

Cze. 25, 2019 by

Otwór opony zamykamy szwami

Cze. 24, 2019 by

Rozpoczynamy jednoczesnie podawanie antybiotyków, heparyny i dwukumarolu

Cze. 21, 2019 by

Gotowosc do uczenia sie jest rzeczywiscie u dzieci bardzo zmienna

Cze. 17, 2019 by

Gotowość do uczenia się jest rzeczywiście u dzieci bardzo zmienna. Nikt nie uczy się w jednakowym tempie; w każdej krzywej obrazującej jakiś dłuższy okres uczenia się znajdujemy fazy wznoszenia się,

Wytworzenie tych postaw u dzieci moze bedzie wymagalo wielu wysilków i dlugiego kierowania nimi

Cze. 16, 2019 by

Wytworzenie tych postaw u dzieci może będzie wymagało wielu wysiłków i długiego kierowania nimi. Może dotychczas mało myślały na ten temat, może na to żyją jeszcze zbyt krótko. Toteż nauczenie

Stopniowo coraz bardziej jednak doceniamy znaczenie prawa gotowosci

Cze. 15, 2019 by

Stopniowo coraz bardziej jednak doceniamy znaczenie prawa gotowości. W wielu szkołach w klasach pierwszych opóźnia się rozpoczęcie nauki czytania tych dzieci, które w badaniach przeprowadzanych za pomocą znormalizowanych testów nie

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego AD 5

Cze. 13, 2019 by

Ponadto, spektroskopia 1H-NMR zidentyfikowała markery metaboliczne, które wskazywały na dysfunkcję mitochondrialną (Figura 1D i Tabela Analizy genetyczne Rysunek 2. Rysunek 2. Wyniki badań sprzężeń i analiza sekwencji. Panel A pokazuje

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego AD 10

Cze. 12, 2019 by

W szczególności mutacja p.E3K w EHHADH skierowała zmutowane białko głównie do mitochondriów zamiast peroksysomów (ryc. S3 w dodatkowym dodatku), w wyniku stworzenia nowego sygnału ukierunkowującego w N-końcu białka. To odkrycie

Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 4

Cze. 11, 2019 by

Badacze zgłosili również każdy udokumentowany poziom glukozy we krwi niższy niż 54 mg na decylitr (3,0 mmol na litr), niezależnie od objawów. Zdarzenia hipoglikemiczne wymagające hospitalizacji również zostały sklasyfikowane osobno.

Mutacje Loss-of-Function w APOC3 i ryzyko niedokrwiennej choroby naczyniowej AD 2

Cze. 10, 2019 by

Apolipoproteina C3 zwiększa poziomy triglicerydów w osoczu poprzez hamowanie hydrolizy lipoprotein bogatych w triglicerydy przez lipazę lipoprotein9 i przez osłabienie wychwytu bogatych w triglicerydy resztek lipoprotein przez wątrobę. 10-13 Mutacja