Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 AD 2

Kwi. 19, 2018 by

Z możliwym wyjątkiem badań metforminy i insuliny, 7 najczęściej zgłaszanych badań oceniających wpływ na układ sercowo-naczyniowy wyników określonych strategii obniżania stężenia glukozy lub leków było niewystarczająco zasilanych lub nie wykazało

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego

Kwi. 19, 2018 by

W zespole nerkowym Fanconiego dysfunkcja w proksymalnych komórkach kanalikowych prowadzi do utraty nerek wody, elektrolitów i składników odżywczych o niskiej masie cząsteczkowej. W przypadku większości izolowanych zespołów Fanconiego przyczyna genetyczna

otwór w blonie bebenkowej

Mar. 21, 2018 by

W innych znowu przypadkach stwierdzono znaczną poprawę słuchu po zarośnięciu otworu w błonie bębenkowej. Aby się przekonać, jaki wpływ może wywierać zarośnięcie otworu w błonie bębenkowej na słuch, na otwór

W operacji doszczetnej usuwamy tylna i górna sciane kostnego przewodu sluchowego

Mar. 20, 2018 by

W tych przypadkach, w których błona bębenkowa i kosteczki słuchowe są zachowane, a zniszczenie dotyczy części miękkich, natomiast zniszczenie kości ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa z otworem, wykonujemy tzw. operację