Posted by on 19 września 2018

W celu rozpoznawczym pożądane jest kojarzyć badanie cholecystografii z następowym radiologicznym badaniem przewodu pokarmowego. W ten sposób uzyskuje się dane dotyczące wzajemnego położenia pęcherzyka, dwunastnicy od zwiernika i zgięcia wątrobowego okrężnicy oraz wykrywa się zrosty między pęcherzykiem a tymi częściami przewodu pokarmowego. Niemniej ważne dane uzyskuje się nieraz z zestawienia z badaniem- stale ujemny wynik cholecystografii kojarzący się ze stałym nieotrzymywaniem żółci B dowodzi niedrożności przewodu pęcherzykowego albo utraty przez pęcherzyk zdolności zagęszczania żółci. Ujemny wynik jednokrotnego skojarzonego badania jest bez znaczenia, gdyż może zależeć od chwilowego kurczu zwieraczy. Ujemny wynik badania cholecysto-graficznego, a dodatni odczyn Meltzer-Lyona (otrzyma- nie żółci B) zdarza się wtedy gdy wydzielanie środka, kontrastowego przez wątrobę jest upośledzone albo gdy środek ten nie mógł dostać się do pęcherzyka wskutek kurczu zwieracza pęcherzykowego. W ostatnim przypadku można nieraz uzyskać dodatni wynik powtórnej cholecystografii po wstrzyknięciu 1 mg atropiny lub 0,06-0,08 papaweryny. Dodatni wynik cholecystografii, a ujemny odczyn Meltzer-Lyona uzyskuje się wtedy, gdy siarczan magnezowy jest słabym bodźcem dla pęcherzyka wskutek zmniejszenia się jego wrażliwości. Mianowicie wtedy, gdy w czasie wykonywania odczynu Meltzer-Lyona zwieracz pęcherzykowy znajduje się w stanie kurczu. Zastosowanie silniejszego bodźca, np. pituitrolu w pierwszym przypadku oraz środków przeciwkurczowych w drugim wyjaśnia sta n rzeczy. Cholecystografia jest przeciwwskazana w chorobach wątroby przebiegających z ciężkim uszkodzeniem jej miąższu, w ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia i w chorobach, w których nie wolno stosować przetworów jodu (gruźlica płuc, choroba Basedowa). [patrz też: badania po 50 dla mężczyzn, cholecystografia, badania prenatalne za darmo ]

Powiązane tematy z artykułem: badania po 50 dla mężczyzn badania prenatalne za darmo cholecystografia

Posted by on 19 września 2018

W celu rozpoznawczym pożądane jest kojarzyć badanie cholecystografii z następowym radiologicznym badaniem przewodu pokarmowego. W ten sposób uzyskuje się dane dotyczące wzajemnego położenia pęcherzyka, dwunastnicy od zwiernika i zgięcia wątrobowego okrężnicy oraz wykrywa się zrosty między pęcherzykiem a tymi częściami przewodu pokarmowego. Niemniej ważne dane uzyskuje się nieraz z zestawienia z badaniem- stale ujemny wynik cholecystografii kojarzący się ze stałym nieotrzymywaniem żółci B dowodzi niedrożności przewodu pęcherzykowego albo utraty przez pęcherzyk zdolności zagęszczania żółci. Ujemny wynik jednokrotnego skojarzonego badania jest bez znaczenia, gdyż może zależeć od chwilowego kurczu zwieraczy. Ujemny wynik badania cholecysto-graficznego, a dodatni odczyn Meltzer-Lyona (otrzyma- nie żółci B) zdarza się wtedy gdy wydzielanie środka, kontrastowego przez wątrobę jest upośledzone albo gdy środek ten nie mógł dostać się do pęcherzyka wskutek kurczu zwieracza pęcherzykowego. W ostatnim przypadku można nieraz uzyskać dodatni wynik powtórnej cholecystografii po wstrzyknięciu 1 mg atropiny lub 0,06-0,08 papaweryny. Dodatni wynik cholecystografii, a ujemny odczyn Meltzer-Lyona uzyskuje się wtedy, gdy siarczan magnezowy jest słabym bodźcem dla pęcherzyka wskutek zmniejszenia się jego wrażliwości. Mianowicie wtedy, gdy w czasie wykonywania odczynu Meltzer-Lyona zwieracz pęcherzykowy znajduje się w stanie kurczu. Zastosowanie silniejszego bodźca, np. pituitrolu w pierwszym przypadku oraz środków przeciwkurczowych w drugim wyjaśnia sta n rzeczy. Cholecystografia jest przeciwwskazana w chorobach wątroby przebiegających z ciężkim uszkodzeniem jej miąższu, w ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia i w chorobach, w których nie wolno stosować przetworów jodu (gruźlica płuc, choroba Basedowa). [patrz też: badania po 50 dla mężczyzn, cholecystografia, badania prenatalne za darmo ]

Powiązane tematy z artykułem: badania po 50 dla mężczyzn badania prenatalne za darmo cholecystografia