Posted by on 25 grudnia 2018

W tych przypadkach, w których błona bębenkowa i kosteczki słuchowe są zachowane, a zniszczenie dotyczy części miękkich, natomiast zniszczenie kości ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa z otworem, wykonujemy tzw. operację doszczętną zachowawczą. W operacji doszczętnej usuwamy tylną i górną ścianę kostnego przewodu słuchowego, z tego powodu cięcie skórne prowadzimy bliżej muszli usznej, zaczynając od górnego przyczepu muszli usznej aż do końca wyrostka sutkowego. Muszlę uszną wraz z chrzęstnym przewodem słuchowym i wyściółką kostnego przewodu słuchowego oddzielamy za pomocą skrobaczki od tylnej i górnej ściany zewnętrznego kostnego przewodu słuchowego, w ten sposób odsłaniamy tylną i górną ścianę przewodu. Za pomocą skrobaczki odsuwamy też ku tyłowi części miękkie, pokrywające wyrostek sutkowy. Rozwierając brzegi rany skórnej hakami, odsłaniamy całe pole operacyjne. Przystępując do dłutowania kości, otwieramy najpierw jamę wyrostka sutkowego, kierując się tymi samymi zasadami jak w przypadkach ostrych. Następnie przystępujemy do usunięcia tylnej i górnej ściany przewodu słuchowego. W tym celu posuwamy się do górnego brzegu jamy operacyjnej ku przodowi, usuwając górną część tylnej ściany przewodu słuchowego, a następnie całą górną ścianę; w ten sposób odsłaniamy górną część jamy bębenkowej. [hasła pokrewne: cytryniec chinski, kursy przedmałżeńskie weekendowe warszawa, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ]

Powiązane tematy z artykułem: cytryniec chinski forum krzyżówkowicza tylko dla orłów kursy przedmałżeńskie weekendowe warszawa

Posted by on 25 grudnia 2018

W tych przypadkach, w których błona bębenkowa i kosteczki słuchowe są zachowane, a zniszczenie dotyczy części miękkich, natomiast zniszczenie kości ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa z otworem, wykonujemy tzw. operację doszczętną zachowawczą. W operacji doszczętnej usuwamy tylną i górną ścianę kostnego przewodu słuchowego, z tego powodu cięcie skórne prowadzimy bliżej muszli usznej, zaczynając od górnego przyczepu muszli usznej aż do końca wyrostka sutkowego. Muszlę uszną wraz z chrzęstnym przewodem słuchowym i wyściółką kostnego przewodu słuchowego oddzielamy za pomocą skrobaczki od tylnej i górnej ściany zewnętrznego kostnego przewodu słuchowego, w ten sposób odsłaniamy tylną i górną ścianę przewodu. Za pomocą skrobaczki odsuwamy też ku tyłowi części miękkie, pokrywające wyrostek sutkowy. Rozwierając brzegi rany skórnej hakami, odsłaniamy całe pole operacyjne. Przystępując do dłutowania kości, otwieramy najpierw jamę wyrostka sutkowego, kierując się tymi samymi zasadami jak w przypadkach ostrych. Następnie przystępujemy do usunięcia tylnej i górnej ściany przewodu słuchowego. W tym celu posuwamy się do górnego brzegu jamy operacyjnej ku przodowi, usuwając górną część tylnej ściany przewodu słuchowego, a następnie całą górną ścianę; w ten sposób odsłaniamy górną część jamy bębenkowej. [hasła pokrewne: cytryniec chinski, kursy przedmałżeńskie weekendowe warszawa, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ]

Powiązane tematy z artykułem: cytryniec chinski forum krzyżówkowicza tylko dla orłów kursy przedmałżeńskie weekendowe warszawa