Posted by on 16 grudnia 2018

Większość z nas ma ogromny zasób wiadomości, które rzadko (lub wcale) występują w działaniu. Prawdziwie skuteczne kształcenie nie może się zadowolić tym, że pomaga uczniom wiedzieć, Wiedza musi być w jakiś sposób przetłumaczona na postępowanie. UCZENIE SIĘ POJĘĆ Pod wpływem psychologów, stojących na stanowisku teorii postaci, w ostatnich latach nauczyciele rozwinęli inne poglądy na nauczanie. Zamiast patrzeć na to, czego się uczymy, jako na materiał podzielony, na niepowiązane ze sobą części, zaczynają widzieć materiał nauczania, jako złączone ze sobą pojęcia albo, jako całość. Ten punkt widzenia będziemy nazywali pojęciowym podejściem do uczenia się – w przeciwieństwie do podejścia z punktu widzenia umiejętności i wiadomości, co przed chwilą opisaliśmy. Nauczyciele, którzy stosują pojęciowe podejście, biorą pod uwagę fakt, że pomocą i oparciem w uczeniu się jest dostrzeganie, że różne doświadczenia życiowe d oznane w klasie i poza klasą są ze sobą powiązane. Łatwiej uczymy się umiejętności i wiadomości i łatwiej je zapamiętujemy, jeśli widzimy ich powiązanie z rzeczami nam znanymi. Łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać ekspedycje badawcze Lewisa i CIarka, jeżeli znamy dobrze geografię krajów, przez które przechodzili, jak również atmosferę polityczną tego okresu. [przypisy: ostry dyżur laryngologiczny warszawa, badanie kału do książeczki sanepidowskiej, amlodypina ]

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina badanie kału do książeczki sanepidowskiej ostry dyżur laryngologiczny warszawa

Posted by on 16 grudnia 2018

Większość z nas ma ogromny zasób wiadomości, które rzadko (lub wcale) występują w działaniu. Prawdziwie skuteczne kształcenie nie może się zadowolić tym, że pomaga uczniom wiedzieć, Wiedza musi być w jakiś sposób przetłumaczona na postępowanie. UCZENIE SIĘ POJĘĆ Pod wpływem psychologów, stojących na stanowisku teorii postaci, w ostatnich latach nauczyciele rozwinęli inne poglądy na nauczanie. Zamiast patrzeć na to, czego się uczymy, jako na materiał podzielony, na niepowiązane ze sobą części, zaczynają widzieć materiał nauczania, jako złączone ze sobą pojęcia albo, jako całość. Ten punkt widzenia będziemy nazywali pojęciowym podejściem do uczenia się – w przeciwieństwie do podejścia z punktu widzenia umiejętności i wiadomości, co przed chwilą opisaliśmy. Nauczyciele, którzy stosują pojęciowe podejście, biorą pod uwagę fakt, że pomocą i oparciem w uczeniu się jest dostrzeganie, że różne doświadczenia życiowe d oznane w klasie i poza klasą są ze sobą powiązane. Łatwiej uczymy się umiejętności i wiadomości i łatwiej je zapamiętujemy, jeśli widzimy ich powiązanie z rzeczami nam znanymi. Łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać ekspedycje badawcze Lewisa i CIarka, jeżeli znamy dobrze geografię krajów, przez które przechodzili, jak również atmosferę polityczną tego okresu. [przypisy: ostry dyżur laryngologiczny warszawa, badanie kału do książeczki sanepidowskiej, amlodypina ]

Powiązane tematy z artykułem: amlodypina badanie kału do książeczki sanepidowskiej ostry dyżur laryngologiczny warszawa