Posted by on 11 marca 2018

Większość z nas ma ogromny zasób wiadomości, które rzadko (lub wcale) występują w działaniu. Prawdziwie skuteczne kształcenie nie może się zadowolić tym, że pomaga uczniom „wiedzieć”, „Wiedza” musi być w jakiś sposób przetłumaczona na postępowanie. UCZENIE SIĘ POJĘĆ Pod wpływem psychologów, stojących na stanowisku teorii postaci, w ostatnich latach nauczyciele rozwinęli inne poglądy na nauczanie. Zamiast patrzeć na to, czego się uczymy, jako na materiał podzielony, na niepowiązane ze sobą części, zaczynają widzieć materiał nauczania, jako złączone ze sobą pojęcia albo, jako całość. Ten punkt widzenia będziemy nazywali „pojęciowym podejściem do uczenia się” – w przeciwieństwie do podejścia z punktu widzenia umiejętności i wiadomości, co przed chwilą opisaliśmy. Nauczyciele, którzy stosują pojęciowe podejście, biorą pod uwagę fakt, że pomocą i oparciem w uczeniu się jest dostrzeganie, że różne doświadczenia życiowe d oznane w klasie i poza klasą są ze sobą powiązane. Łatwiej uczymy się umiejętności i wiadomości i łatwiej je zapamiętujemy, jeśli widzimy ich powiązanie z rzeczami nam znanymi. Łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać ekspedycje badawcze Lewisa i CIarka, jeżeli znamy dobrze geografię krajów, przez które przechodzili, jak również atmosferę polityczną tego okresu. [przypisy: ortopeda, stabilizatory, dzieci z autyzmem terapia ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: dzieci z autyzmem terapia ortopeda stabilizatory

Posted by on 11 marca 2018

Większość z nas ma ogromny zasób wiadomości, które rzadko (lub wcale) występują w działaniu. Prawdziwie skuteczne kształcenie nie może się zadowolić tym, że pomaga uczniom „wiedzieć”, „Wiedza” musi być w jakiś sposób przetłumaczona na postępowanie. UCZENIE SIĘ POJĘĆ Pod wpływem psychologów, stojących na stanowisku teorii postaci, w ostatnich latach nauczyciele rozwinęli inne poglądy na nauczanie. Zamiast patrzeć na to, czego się uczymy, jako na materiał podzielony, na niepowiązane ze sobą części, zaczynają widzieć materiał nauczania, jako złączone ze sobą pojęcia albo, jako całość. Ten punkt widzenia będziemy nazywali „pojęciowym podejściem do uczenia się” – w przeciwieństwie do podejścia z punktu widzenia umiejętności i wiadomości, co przed chwilą opisaliśmy. Nauczyciele, którzy stosują pojęciowe podejście, biorą pod uwagę fakt, że pomocą i oparciem w uczeniu się jest dostrzeganie, że różne doświadczenia życiowe d oznane w klasie i poza klasą są ze sobą powiązane. Łatwiej uczymy się umiejętności i wiadomości i łatwiej je zapamiętujemy, jeśli widzimy ich powiązanie z rzeczami nam znanymi. Łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać ekspedycje badawcze Lewisa i CIarka, jeżeli znamy dobrze geografię krajów, przez które przechodzili, jak również atmosferę polityczną tego okresu. [przypisy: ortopeda, stabilizatory, dzieci z autyzmem terapia ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: dzieci z autyzmem terapia ortopeda stabilizatory

SimpleShift from ThemeShift - WordPress