Posted by on 15 września 2018

Wychowawcy mogą temu zaradzić, o ile będą uważali, że uczenie się jest zarówno kształtowaniem postaw, jak i tworzeniem pojęć. Jednostkę cechują różne postawy: postawa względem siebie, wobec społeczeństwa, przyjaciół, osób będących u władzy, w stosunku do instytucji i tak dalej. Sposób, w jaki ludzie będą myśleli i postępowali względem siebie samych i otoczenia będzie zależał od ich postaw. Postawy będą oddziaływały na ich percepcję i odwrotnie dopóki postawa dziecka w stosunku do szkoły jest wroga, dopóty nauczyciel niewiele może mu pomóc w uczeniu się. Jeżeli dziecko uważa, że jest dobre w czytaniu, a rachunki idą mu słabo, czy w ogóle beznadziejnie, czas i trud, który poświęcony jest na spowodowanie, aby ćwiczyło umiejętności rachunkowe, jest stracony. Jeżeli dziecko lubi i podziwia swoich nauczycieli i pragnie w przyszłości zostać nauczycielem, będzie współpracowało z nimi i będzie się uczyło z entuzjazmem większ ym niż przeciętny. Postawy stanowią w szerokiej mierze cel kształcenia. Społeczeństwo oczekuje, że ludzie wykształceni będą praworządni, będą pracowali dla dobra społeczeństwa i państwa, będą odpowiedzialnymi rodzicami i solidnymi pracownikami. Są to niektóre z głównych celów lub wyników kształcenia, które mają charakter postaw. [patrz też: darmowe leki dla seniorow, klasyfikacja chorób człowieka, rehabilitacja prądy ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorow klasyfikacja chorób człowieka rehabilitacja prądy

Posted by on 15 września 2018

Wychowawcy mogą temu zaradzić, o ile będą uważali, że uczenie się jest zarówno kształtowaniem postaw, jak i tworzeniem pojęć. Jednostkę cechują różne postawy: postawa względem siebie, wobec społeczeństwa, przyjaciół, osób będących u władzy, w stosunku do instytucji i tak dalej. Sposób, w jaki ludzie będą myśleli i postępowali względem siebie samych i otoczenia będzie zależał od ich postaw. Postawy będą oddziaływały na ich percepcję i odwrotnie dopóki postawa dziecka w stosunku do szkoły jest wroga, dopóty nauczyciel niewiele może mu pomóc w uczeniu się. Jeżeli dziecko uważa, że jest dobre w czytaniu, a rachunki idą mu słabo, czy w ogóle beznadziejnie, czas i trud, który poświęcony jest na spowodowanie, aby ćwiczyło umiejętności rachunkowe, jest stracony. Jeżeli dziecko lubi i podziwia swoich nauczycieli i pragnie w przyszłości zostać nauczycielem, będzie współpracowało z nimi i będzie się uczyło z entuzjazmem większ ym niż przeciętny. Postawy stanowią w szerokiej mierze cel kształcenia. Społeczeństwo oczekuje, że ludzie wykształceni będą praworządni, będą pracowali dla dobra społeczeństwa i państwa, będą odpowiedzialnymi rodzicami i solidnymi pracownikami. Są to niektóre z głównych celów lub wyników kształcenia, które mają charakter postaw. [patrz też: darmowe leki dla seniorow, klasyfikacja chorób człowieka, rehabilitacja prądy ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorow klasyfikacja chorób człowieka rehabilitacja prądy