Posted by on 19 grudnia 2018

Zmiany wielkości, położenia, kształtu i kurczliwości pęcherzyka żółciowego przemawiają za jego chorobą. Brak cienia (tzw. wynik ujemny) może zależeć: 1) od upośledzenia zdolności wątroby wydzielania środka kontrastowego: 2) od upośledzenia czynności zagęszczającej samego pęcherzyka; 3) od niedostanie się składnika kontrastowego do pęcherzyka wskutek skurczu zwieracza Lutkensa, zarośnięcia, bliznowatego pozapalnego zwężenia, przegięcia, zatkania lub zaciśnięcia przewodu pęcherzykowego, znacznego rozpulchnienia jego błony śluzowej na tle zapalenia; 4) od wybitnie przyśpieszonego opróżnienia się pęcherzyka wskutek nadmiernej pobudliwości układu wegetatywnego. W metodzie doustnej przyczyną ujemnego wyniku może być niedostateczne lub zbyt powolne wchłanianie się środka kontrastowego w przewodzie pokarmowym. Wyjaśnienie od której z wymienionych przyczyn zależy niewypełnienie się pęcherzyka, wymaga uwzględnienia całego obrazu klinicznego. Kamienie żółciowe zawierające dużo cholesterolu uwidoczniają się na cholecystogramach w postaci wyjaśnień w obrębie cienia pęcherzyka, a kamienie z dużą zawartością wapnia rysują się jako cienię ciemniejsze od otoczenia. Badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego Po śniadaniu Boydena zdrowy pęcherzyk zaczyna się kurczyć już w kilka minut po 30 minutach zostaje wydalone prawie 5/S jego zawartości, a po 2 godzinach nawet do 93%. Powolniejsze oraz słabe krążenie się cienia pęcherzyka spostrzega się przeważnie w jego zapaleniu, szybkie zaś opróżnianie się (już po 15-20 minutach) często u osób astenicznych i wagotonicznych. [przypisy: badanie kału do książeczki sanepidowskiej, cholecystografia, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału do książeczki sanepidowskiej cholecystografia forum krzyżówkowicza tylko dla orłów

Posted by on 19 grudnia 2018

Zmiany wielkości, położenia, kształtu i kurczliwości pęcherzyka żółciowego przemawiają za jego chorobą. Brak cienia (tzw. wynik ujemny) może zależeć: 1) od upośledzenia zdolności wątroby wydzielania środka kontrastowego: 2) od upośledzenia czynności zagęszczającej samego pęcherzyka; 3) od niedostanie się składnika kontrastowego do pęcherzyka wskutek skurczu zwieracza Lutkensa, zarośnięcia, bliznowatego pozapalnego zwężenia, przegięcia, zatkania lub zaciśnięcia przewodu pęcherzykowego, znacznego rozpulchnienia jego błony śluzowej na tle zapalenia; 4) od wybitnie przyśpieszonego opróżnienia się pęcherzyka wskutek nadmiernej pobudliwości układu wegetatywnego. W metodzie doustnej przyczyną ujemnego wyniku może być niedostateczne lub zbyt powolne wchłanianie się środka kontrastowego w przewodzie pokarmowym. Wyjaśnienie od której z wymienionych przyczyn zależy niewypełnienie się pęcherzyka, wymaga uwzględnienia całego obrazu klinicznego. Kamienie żółciowe zawierające dużo cholesterolu uwidoczniają się na cholecystogramach w postaci wyjaśnień w obrębie cienia pęcherzyka, a kamienie z dużą zawartością wapnia rysują się jako cienię ciemniejsze od otoczenia. Badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego Po śniadaniu Boydena zdrowy pęcherzyk zaczyna się kurczyć już w kilka minut po 30 minutach zostaje wydalone prawie 5/S jego zawartości, a po 2 godzinach nawet do 93%. Powolniejsze oraz słabe krążenie się cienia pęcherzyka spostrzega się przeważnie w jego zapaleniu, szybkie zaś opróżnianie się (już po 15-20 minutach) często u osób astenicznych i wagotonicznych. [przypisy: badanie kału do książeczki sanepidowskiej, cholecystografia, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału do książeczki sanepidowskiej cholecystografia forum krzyżówkowicza tylko dla orłów