Posted by on 13 września 2018

Znaczenie tego pierścienia histydynowego zaobserwowano również w badaniach inżynierskich mutantów pokazujących, że zmiana z histydyny na alaninę w kodonie 188 (His188Ala) w receptorze prolaktyny powoduje zmniejszenie wiązania ligandu o współczynnik około 100 przy fizjologicznym pH. Ponadto, zmutowana prolaktyna, która wykazuje zmianę z histydyny do kwasu asparaginowego w kodonie 180 (His180Asp) powoduje całkowitą utratę wiązania ligandów 13. Funkcjonalna charakterystyka mutanta His188arg
Ryc. 2. Rola Mutacji PRLR w zakłócaniu kinazy Janus 2 (JAK2) i przekaźnika sygnału oraz aktywatora transkrypcji 5 (STAT5). Ludzkie zarodkowe komórki nerki 293 transfekowano niezmutowanymi konstruktami His188 lub zmutowanymi ArgL8 lub Ala188 PRLR. Panel A przedstawia reprezentatywną analizę Western blot do wykrywania fosforylowanego STAT5 (pSTAT5), całkowitego STAT5, receptora prolaktyny i .-tubuliny, który zastosowano jako kontrolę obciążenia dla ilości białka komórkowego. Panel B pokazuje średnią zmianę w ekspresji pSTAT5, ocenianą za pomocą analizy densytometrycznej Western blot, z czterech niezależnych eksperymentów. Paski błędów wskazują SE. Panel C pokazuje ekspresję pSTAT5, jak oceniono za pomocą testu AlphaScreen. Komórki transfekowane niezmutowanym His188, ale nie zmutowane konstrukty Arg188, PRLR lub z pustym wektorem kontrolnym, wykazywały sigmoidalną krzywą dawka-odpowiedź w odpowiedzi na leczenie prolaktyną przy stężeniach od 25 do 1000 ng na mililitr. Krzywe odpowiedzi na dawkę pokazują średnie z czterech niezależnych transfekcji dla każdego konstruktu i dla każdego stężenia prolaktyny; słupki błędu wskazują . SE. Istotność statystyczną obliczono za pomocą testu wielokrotnych porównań Tukeya w analizie wariancji (ANOVA) w celu wygenerowania estymowanych wartości P z 95% przedziałami ufności (Tabela S6 w Dodatkowym dodatku). Panel D pokazuje krzywe dawka-odpowiedź indukowalnego przez cytokiny białka reporterowego domeny 2 homologii SRC (CISH) w komórkach transfekowanych konstruktami PRLR. Transfekcja niezmutowanym His188 lub połączonym niezmutującym His188 i zmutowanym Arg188 w proporcji 50:50, ale nie zmutowanym konstruktem PRLR Arg188 samodzielnie lub pustym wektorem kontrolnym, spowodowała znaczący wzrost ekspresji genu reporterowego CISH. Jednakże, kombinowana transfekcja niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 była związana ze znaczącym przesunięciem w prawo krzywej dawka-odpowiedź. Każdy symbol reprezentuje wartość uzyskaną z niezależnej transfekcji i pokazano wyniki trzech takich niezależnych transfekcji przy każdym stężeniu prolaktyny. Istotność statystyczną obliczono za pomocą testu wielokrotnych porównań Tukeya w analizie wariancji ANOVA w celu wygenerowania estymowanych wartości P z 95% przedziałami ufności (tabela S7 w dodatkowym dodatku)
[hasła pokrewne: morfologia krwi cena, darmowe leki dla seniorow, rekomendacje ptg ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorow morfologia krwi cena rekomendacje ptg

Posted by on 13 września 2018

Znaczenie tego pierścienia histydynowego zaobserwowano również w badaniach inżynierskich mutantów pokazujących, że zmiana z histydyny na alaninę w kodonie 188 (His188Ala) w receptorze prolaktyny powoduje zmniejszenie wiązania ligandu o współczynnik około 100 przy fizjologicznym pH. Ponadto, zmutowana prolaktyna, która wykazuje zmianę z histydyny do kwasu asparaginowego w kodonie 180 (His180Asp) powoduje całkowitą utratę wiązania ligandów 13. Funkcjonalna charakterystyka mutanta His188arg
Ryc. 2. Rola Mutacji PRLR w zakłócaniu kinazy Janus 2 (JAK2) i przekaźnika sygnału oraz aktywatora transkrypcji 5 (STAT5). Ludzkie zarodkowe komórki nerki 293 transfekowano niezmutowanymi konstruktami His188 lub zmutowanymi ArgL8 lub Ala188 PRLR. Panel A przedstawia reprezentatywną analizę Western blot do wykrywania fosforylowanego STAT5 (pSTAT5), całkowitego STAT5, receptora prolaktyny i .-tubuliny, który zastosowano jako kontrolę obciążenia dla ilości białka komórkowego. Panel B pokazuje średnią zmianę w ekspresji pSTAT5, ocenianą za pomocą analizy densytometrycznej Western blot, z czterech niezależnych eksperymentów. Paski błędów wskazują SE. Panel C pokazuje ekspresję pSTAT5, jak oceniono za pomocą testu AlphaScreen. Komórki transfekowane niezmutowanym His188, ale nie zmutowane konstrukty Arg188, PRLR lub z pustym wektorem kontrolnym, wykazywały sigmoidalną krzywą dawka-odpowiedź w odpowiedzi na leczenie prolaktyną przy stężeniach od 25 do 1000 ng na mililitr. Krzywe odpowiedzi na dawkę pokazują średnie z czterech niezależnych transfekcji dla każdego konstruktu i dla każdego stężenia prolaktyny; słupki błędu wskazują . SE. Istotność statystyczną obliczono za pomocą testu wielokrotnych porównań Tukeya w analizie wariancji (ANOVA) w celu wygenerowania estymowanych wartości P z 95% przedziałami ufności (Tabela S6 w Dodatkowym dodatku). Panel D pokazuje krzywe dawka-odpowiedź indukowalnego przez cytokiny białka reporterowego domeny 2 homologii SRC (CISH) w komórkach transfekowanych konstruktami PRLR. Transfekcja niezmutowanym His188 lub połączonym niezmutującym His188 i zmutowanym Arg188 w proporcji 50:50, ale nie zmutowanym konstruktem PRLR Arg188 samodzielnie lub pustym wektorem kontrolnym, spowodowała znaczący wzrost ekspresji genu reporterowego CISH. Jednakże, kombinowana transfekcja niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 była związana ze znaczącym przesunięciem w prawo krzywej dawka-odpowiedź. Każdy symbol reprezentuje wartość uzyskaną z niezależnej transfekcji i pokazano wyniki trzech takich niezależnych transfekcji przy każdym stężeniu prolaktyny. Istotność statystyczną obliczono za pomocą testu wielokrotnych porównań Tukeya w analizie wariancji ANOVA w celu wygenerowania estymowanych wartości P z 95% przedziałami ufności (tabela S7 w dodatkowym dodatku)
[hasła pokrewne: morfologia krwi cena, darmowe leki dla seniorow, rekomendacje ptg ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorow morfologia krwi cena rekomendacje ptg