Posted by on 10 lipca 2019

Aby przeliczyć wartości dla prolaktyny na milijednostki na litr, pomnóż przez 21.2. UT oznacza nietransfekowane. Trójwymiarowe modelowanie przewidywało, że podstawienie His188Arg spowoduje utratę funkcji receptora prolaktyny. W celu zbadania tej możliwości wykorzystano komórki HEK293, które wyrażają składniki szlaku JAK2-STAT5 i zostały wcześniej użyte jako model do oceny wariantów PRLR.20 Komórki HEK293, które transfekowano niezmutowanymi i zmutowanymi konstruktami PRLR miały podobny poziom ekspresji i komórkową lokalizację odpowiednich receptorów prolaktyny (niezmutujący His188 i zmutowany Arg188 lub Ala188) (Figura 2A i Fig. S4 w Dodatku Aneks).
Jednakże nieututujący His188, ale nie zmutowany Arg188 lub Ala188, receptory prolaktyny wykazywały znaczący wzrost fosforylowanej JAK2 i STAT5A po traktowaniu prolaktyną (Figura 2A i 2B oraz Fig. S5 i S6 w Dodatkowym dodatku). Zatem zmutowana substytucja His188Arg, która jest związana z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią, spowodowała utratę funkcji. Leczenie prolaktyną nie wywoływało żadnego z następujących efektów: aktywacji kinazy białkowej aktywowanej mitogenem lub szlaków kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym w komórkach HEK293 transfekowanych konstruktami nie zmutowanymi lub zmutowanymi PRLR; proliferacja stymulowanych fitohemaglutyniną lub niestymulowanych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej, pomocniczych komórek T (CD4) lub cytotoksycznych komórek T (CD8) wyizolowanych od pacjentów ze zmutowanym His188Arg receptorem prolaktyny; lub ekspresja CD69 lub CD25, które są wczesnymi markerami aktywacji komórek T, w tych stymulowanych fitohemaglutyniną i niestymulowanych komórkach (Fig. S6, S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym).
Dlatego przeprowadziliśmy dalsze badania przebiegu w czasie i odpowiedzi na dawkę tylko w kaskadzie sygnalizacyjnej JAK2-STAT5. Stymulacja prolaktyną komórek HEK293, które zostały transfekowane niezmutowanym His188, ale nie zmutowanym Arg188, konstrukty PRLR indukowały fosforylację STAT5 w szeregu okresów czasu i w fizjologicznie istotnych stężeniach (figura 2C i fig. S9 i S10 oraz tabela S6 w dodatkowym Dodatek). Ponadto, kotransfekcje niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 powodowały redukcję fosforylacji STAT5, co było zgodne z haploinsuficiency lub hamującym działaniem zmutowanego receptora prolaktyny na nie-zmutowanym receptorze, który jest określany jako dominujące negatywne działanie zmutowany receptor prolaktyny (ryc. S10 w dodatkowym dodatku).
Oprócz tych efektów na fosforylację STAT5, podstawienie His188Arg związane z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią miało podobny wpływ na ekspresję genów za pośrednictwem STAT5
[hasła pokrewne: supremin ulotka, klasyfikacja chorób człowieka, calsin duo ]

 1. Karolina
  11 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Oskar
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spa dla dwojga[…]

 3. Lilia
  15 stycznia 2019

  To sa oficjalne informacje medyczne

 4. Milan
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: okulista Pszczyna[…]

 5. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 6. Junkyard Dog
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: emg warszawa[…]

 7. Justyna
  23 stycznia 2019

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo klasyfikacja chorób człowieka supremin ulotka

Posted by on 10 lipca 2019

Aby przeliczyć wartości dla prolaktyny na milijednostki na litr, pomnóż przez 21.2. UT oznacza nietransfekowane. Trójwymiarowe modelowanie przewidywało, że podstawienie His188Arg spowoduje utratę funkcji receptora prolaktyny. W celu zbadania tej możliwości wykorzystano komórki HEK293, które wyrażają składniki szlaku JAK2-STAT5 i zostały wcześniej użyte jako model do oceny wariantów PRLR.20 Komórki HEK293, które transfekowano niezmutowanymi i zmutowanymi konstruktami PRLR miały podobny poziom ekspresji i komórkową lokalizację odpowiednich receptorów prolaktyny (niezmutujący His188 i zmutowany Arg188 lub Ala188) (Figura 2A i Fig. S4 w Dodatku Aneks).
Jednakże nieututujący His188, ale nie zmutowany Arg188 lub Ala188, receptory prolaktyny wykazywały znaczący wzrost fosforylowanej JAK2 i STAT5A po traktowaniu prolaktyną (Figura 2A i 2B oraz Fig. S5 i S6 w Dodatkowym dodatku). Zatem zmutowana substytucja His188Arg, która jest związana z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią, spowodowała utratę funkcji. Leczenie prolaktyną nie wywoływało żadnego z następujących efektów: aktywacji kinazy białkowej aktywowanej mitogenem lub szlaków kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym w komórkach HEK293 transfekowanych konstruktami nie zmutowanymi lub zmutowanymi PRLR; proliferacja stymulowanych fitohemaglutyniną lub niestymulowanych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej, pomocniczych komórek T (CD4) lub cytotoksycznych komórek T (CD8) wyizolowanych od pacjentów ze zmutowanym His188Arg receptorem prolaktyny; lub ekspresja CD69 lub CD25, które są wczesnymi markerami aktywacji komórek T, w tych stymulowanych fitohemaglutyniną i niestymulowanych komórkach (Fig. S6, S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym).
Dlatego przeprowadziliśmy dalsze badania przebiegu w czasie i odpowiedzi na dawkę tylko w kaskadzie sygnalizacyjnej JAK2-STAT5. Stymulacja prolaktyną komórek HEK293, które zostały transfekowane niezmutowanym His188, ale nie zmutowanym Arg188, konstrukty PRLR indukowały fosforylację STAT5 w szeregu okresów czasu i w fizjologicznie istotnych stężeniach (figura 2C i fig. S9 i S10 oraz tabela S6 w dodatkowym Dodatek). Ponadto, kotransfekcje niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 powodowały redukcję fosforylacji STAT5, co było zgodne z haploinsuficiency lub hamującym działaniem zmutowanego receptora prolaktyny na nie-zmutowanym receptorze, który jest określany jako dominujące negatywne działanie zmutowany receptor prolaktyny (ryc. S10 w dodatkowym dodatku).
Oprócz tych efektów na fosforylację STAT5, podstawienie His188Arg związane z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią miało podobny wpływ na ekspresję genów za pośrednictwem STAT5
[hasła pokrewne: supremin ulotka, klasyfikacja chorób człowieka, calsin duo ]

 1. Karolina
  11 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Oskar
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spa dla dwojga[…]

 3. Lilia
  15 stycznia 2019

  To sa oficjalne informacje medyczne

 4. Milan
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: okulista Pszczyna[…]

 5. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 6. Junkyard Dog
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: emg warszawa[…]

 7. Justyna
  23 stycznia 2019

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo klasyfikacja chorób człowieka supremin ulotka