Posted by on 5 września 2019

Aby przeliczyć wartości dla prolaktyny na milijednostki na litr, pomnóż przez 21.2. UT oznacza nietransfekowane. Trójwymiarowe modelowanie przewidywało, że podstawienie His188Arg spowoduje utratę funkcji receptora prolaktyny. W celu zbadania tej możliwości wykorzystano komórki HEK293, które wyrażają składniki szlaku JAK2-STAT5 i zostały wcześniej użyte jako model do oceny wariantów PRLR.20 Komórki HEK293, które transfekowano niezmutowanymi i zmutowanymi konstruktami PRLR miały podobny poziom ekspresji i komórkową lokalizację odpowiednich receptorów prolaktyny (niezmutujący His188 i zmutowany Arg188 lub Ala188) (Figura 2A i Fig. S4 w Dodatku Aneks).
Jednakże nieututujący His188, ale nie zmutowany Arg188 lub Ala188, receptory prolaktyny wykazywały znaczący wzrost fosforylowanej JAK2 i STAT5A po traktowaniu prolaktyną (Figura 2A i 2B oraz Fig. S5 i S6 w Dodatkowym dodatku). Zatem zmutowana substytucja His188Arg, która jest związana z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią, spowodowała utratę funkcji. Leczenie prolaktyną nie wywoływało żadnego z następujących efektów: aktywacji kinazy białkowej aktywowanej mitogenem lub szlaków kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym w komórkach HEK293 transfekowanych konstruktami nie zmutowanymi lub zmutowanymi PRLR; proliferacja stymulowanych fitohemaglutyniną lub niestymulowanych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej, pomocniczych komórek T (CD4) lub cytotoksycznych komórek T (CD8) wyizolowanych od pacjentów ze zmutowanym His188Arg receptorem prolaktyny; lub ekspresja CD69 lub CD25, które są wczesnymi markerami aktywacji komórek T, w tych stymulowanych fitohemaglutyniną i niestymulowanych komórkach (Fig. S6, S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym).
Dlatego przeprowadziliśmy dalsze badania przebiegu w czasie i odpowiedzi na dawkę tylko w kaskadzie sygnalizacyjnej JAK2-STAT5. Stymulacja prolaktyną komórek HEK293, które zostały transfekowane niezmutowanym His188, ale nie zmutowanym Arg188, konstrukty PRLR indukowały fosforylację STAT5 w szeregu okresów czasu i w fizjologicznie istotnych stężeniach (figura 2C i fig. S9 i S10 oraz tabela S6 w dodatkowym Dodatek). Ponadto, kotransfekcje niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 powodowały redukcję fosforylacji STAT5, co było zgodne z haploinsuficiency lub hamującym działaniem zmutowanego receptora prolaktyny na nie-zmutowanym receptorze, który jest określany jako dominujące negatywne działanie zmutowany receptor prolaktyny (ryc. S10 w dodatkowym dodatku).
Oprócz tych efektów na fosforylację STAT5, podstawienie His188Arg związane z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią miało podobny wpływ na ekspresję genów za pośrednictwem STAT5
[hasła pokrewne: supremin ulotka, klasyfikacja chorób człowieka, calsin duo ]

 1. Karolina
  11 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Oskar
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spa dla dwojga[…]

 3. Lilia
  15 stycznia 2019

  To sa oficjalne informacje medyczne

 4. Milan
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: okulista Pszczyna[…]

 5. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 6. Junkyard Dog
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: emg warszawa[…]

 7. Justyna
  23 stycznia 2019

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo klasyfikacja chorób człowieka supremin ulotka

Posted by on 5 września 2019

Aby przeliczyć wartości dla prolaktyny na milijednostki na litr, pomnóż przez 21.2. UT oznacza nietransfekowane. Trójwymiarowe modelowanie przewidywało, że podstawienie His188Arg spowoduje utratę funkcji receptora prolaktyny. W celu zbadania tej możliwości wykorzystano komórki HEK293, które wyrażają składniki szlaku JAK2-STAT5 i zostały wcześniej użyte jako model do oceny wariantów PRLR.20 Komórki HEK293, które transfekowano niezmutowanymi i zmutowanymi konstruktami PRLR miały podobny poziom ekspresji i komórkową lokalizację odpowiednich receptorów prolaktyny (niezmutujący His188 i zmutowany Arg188 lub Ala188) (Figura 2A i Fig. S4 w Dodatku Aneks).
Jednakże nieututujący His188, ale nie zmutowany Arg188 lub Ala188, receptory prolaktyny wykazywały znaczący wzrost fosforylowanej JAK2 i STAT5A po traktowaniu prolaktyną (Figura 2A i 2B oraz Fig. S5 i S6 w Dodatkowym dodatku). Zatem zmutowana substytucja His188Arg, która jest związana z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią, spowodowała utratę funkcji. Leczenie prolaktyną nie wywoływało żadnego z następujących efektów: aktywacji kinazy białkowej aktywowanej mitogenem lub szlaków kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym w komórkach HEK293 transfekowanych konstruktami nie zmutowanymi lub zmutowanymi PRLR; proliferacja stymulowanych fitohemaglutyniną lub niestymulowanych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej, pomocniczych komórek T (CD4) lub cytotoksycznych komórek T (CD8) wyizolowanych od pacjentów ze zmutowanym His188Arg receptorem prolaktyny; lub ekspresja CD69 lub CD25, które są wczesnymi markerami aktywacji komórek T, w tych stymulowanych fitohemaglutyniną i niestymulowanych komórkach (Fig. S6, S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym).
Dlatego przeprowadziliśmy dalsze badania przebiegu w czasie i odpowiedzi na dawkę tylko w kaskadzie sygnalizacyjnej JAK2-STAT5. Stymulacja prolaktyną komórek HEK293, które zostały transfekowane niezmutowanym His188, ale nie zmutowanym Arg188, konstrukty PRLR indukowały fosforylację STAT5 w szeregu okresów czasu i w fizjologicznie istotnych stężeniach (figura 2C i fig. S9 i S10 oraz tabela S6 w dodatkowym Dodatek). Ponadto, kotransfekcje niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 powodowały redukcję fosforylacji STAT5, co było zgodne z haploinsuficiency lub hamującym działaniem zmutowanego receptora prolaktyny na nie-zmutowanym receptorze, który jest określany jako dominujące negatywne działanie zmutowany receptor prolaktyny (ryc. S10 w dodatkowym dodatku).
Oprócz tych efektów na fosforylację STAT5, podstawienie His188Arg związane z rodzinną idiopatyczną hiperprolaktynemią miało podobny wpływ na ekspresję genów za pośrednictwem STAT5
[hasła pokrewne: supremin ulotka, klasyfikacja chorób człowieka, calsin duo ]

 1. Karolina
  11 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Oskar
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spa dla dwojga[…]

 3. Lilia
  15 stycznia 2019

  To sa oficjalne informacje medyczne

 4. Milan
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: okulista Pszczyna[…]

 5. Turnip King
  19 stycznia 2019

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 6. Junkyard Dog
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: emg warszawa[…]

 7. Justyna
  23 stycznia 2019

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo klasyfikacja chorób człowieka supremin ulotka