Gdyby te reformy zostaly wprowadzone skutecznie, pole ksztalcenia powinno sie tak dalece rozszerzyc, ze mogloby byc przedstawione przez srodkowy diagram

Wrz. 8, 2019 by

Gdyby te reformy zostały wprowadzone skutecznie, pole kształcenia powinno się tak dalece rozszerzyć, że mogłoby być przedstawione przez środkowy diagram. Snygg i Combs twierdzą jednak, że niewiele by to pomogło,

Wytworzenie tych postaw u dzieci moze bedzie wymagalo wielu wysilków i dlugiego kierowania nimi

Wrz. 7, 2019 by

Wytworzenie tych postaw u dzieci może będzie wymagało wielu wysiłków i długiego kierowania nimi. Może dotychczas mało myślały na ten temat, może na to żyją jeszcze zbyt krótko. Toteż nauczenie

UCZENIE SIE, JAKO ROZWÓJ

Wrz. 6, 2019 by

UCZENIE SIĘ, JAKO ROZWÓJ. Niezależnie od tego, czy nauczyciel patrzy na uczenie się z punktu widzenia rozwijania umiejętności i wiadomości, pojęć lub postaw, istnieją pewne podstawowe zasady lub hipotezy robocze,

Pod naciskiem niepokoju wazne szczególy czeste sa wykreslane z pamieci, a szczególy malo wazne nabieraja ogromnego znaczenia

Wrz. 6, 2019 by

Pod naciskiem niepokoju ważne szczegóły częste są wykreślane z pamięci, a szczegóły mało ważne nabierają ogromnego znaczenia. Może wydawać się dziwne, że ludzi€ nie stają się w takim stopniu źli,

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego

Wrz. 5, 2019 by

W zespole nerkowym Fanconiego dysfunkcja w proksymalnych komórkach kanalikowych prowadzi do utraty nerek wody, elektrolitów i składników odżywczych o niskiej masie cząsteczkowej. W przypadku większości izolowanych zespołów Fanconiego przyczyna genetyczna

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego AD 3

Wrz. 4, 2019 by

Rozpoznane warianty sekwencji zostały zbadane pod kątem segregacji we wszystkich dziewięciu dotkniętych chorobą osobach i dziewięciu nie dotkniętych chorobą osobnikach. Warianty sekwencji badano pod kątem ich obecności lub nieobecności w

Prześladowanie peroksysomalnego EHHADH i odziedziczonego zespołu nerkowego Fanconiego AD 7

Wrz. 3, 2019 by

Większość pobrań basolateralnego kwasu tłuszczowego jest wykorzystywana do wytwarzania energii w mitochondriach za pomocą trójfunkcyjnego białka (HADHA i HADHB). Niewielka frakcja wychwytu kwasów tłuszczowych jest wykorzystywana do wytwarzania energii peroksysomalnej

Norowirus i medycznie uczulone zapalenie żołądka i jelit u dzieci w USA czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Dane pochodzą z New Vaccine Surveillance Network. Prawie połowa (47%) wszystkich objętych zakażeniem medycznym infekcji norowirusem wystąpiła u dzieci w wieku od 6 do 18 miesięcy. Średni wiek dzieci z

Skórne manifestacje zakażeń u gospodarza o obniżonej odporności

Wrz. 1, 2019 by

Infekcje są poważnym problemem dla pacjentów z obniżoną odpornością, których liczba dramatycznie wzrasta w wyniku chemioterapii, przeszczepiania narządów, chorób autoimmunologicznych i rozprzestrzeniania się AIDS. Zmiany skórne mogą być pierwszą wskazówką,